„Nemůžeme souhlasit s návratem k systému, který by znamenal okamžité a jistě nemalé zvýšení nákladů zaměstnavatelů, jakkoliv se hovoří o tom, že by úhrady byly ve srovnání s minulostí nižší. V době, kdy oživování ekonomiky je zatím dost křehké, podnikatelské sféře neprospívá jakékoliv zvýšení nákladů, třeba i v podobě vyšších odvodů na nemocenské pojištění, které je podle dosavadních informací rovněž ve hře,“ konstatoval prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

Počet nemocných se snížil

Srovnání statistik před a po zavedení tzv. karenční lhůty podle komory dokazuje pokles počtu dočasných pracovních neschopností. Zatímco před jejím zavedením v roce 2007 jich bylo ukončeno 2,86 milionu, například o 5 let později už to byla méně než polovina. O necelou polovinu klesl i počet dnů na nemocenské.

Zaměstnanci by podceňovali prevenci

„Návrat k proplácení prvních třech dní nemoci by kromě jiného zvyšoval morální hazard zaměstnanců. Tedy nejenom že by přispíval k vyšší nemocnosti a tím k horšímu využívání pracovní doby, ale také by vedl k podceňování zdravotní prevence na straně zaměstnanců,“ dodal Dlouhý s tím, že tento názor bude HK ČR aktivně prosazovat na všech úrovních, na kterých se bude zmíněný návrh vlády projednávat.