„Po přepočtu na eura je mzda vyplácená v českých korunách méně a méně výhodná. Týká se to především výrobních profesí, kde je možné si v průměru vydělat přibližně 600 eur měsíčně. Po odečtení výdajů na ubytování a stravu, které se pohybují okolo 150 eur měsíčně, se dostáváme na sumu, kvůli níž už se cestování za prací do Česka nevyplácí,“ říká generální ředitel personálně-poradenské společnosti McROY Group Luboš Sirota.

Kvalifikovaní se uplatní v eurozóně

Práce v Česku je nejméně atraktivní pro kvalifikované pracovníky, kteří nemají zásadní problém s hledáním práce doma na Slovensku. Klesající zájem slovenských pracovníků o Českou republiku posiluje i skutečnost, že po kvalifikovaných zaměstnancích existuje vysoká poptávka v eurozóně.

Vyšší mzda a výplata v eurech

„Operátor CNC stroje si tak může vybrat, jestli chce pracovat v Rakousku nebo v Německu za vyšší mzdu, navíc vyplácenou v eurech, anebo se rozhodne pro Česko. Pokud má strach z jazykové bariéry v německy mluvících zemích, může se mu dnes už více vyplatit práce doma na Slovensku než v České republice,“ uzavírá Sirota.