Před rokem v průzkumu Datanku uvedlo pouze 14 procent dotázaných firem, že chce zvýšit počet zaměstnanců. V aktuálním dotazování oznámilo plány na nábor nových sil 23 procent podniků. Podíl firem zvažujících propouštění zůstal přibližně stejný. Na konci roku 2013 chystalo snižování stavů v dalším roce sedm procent dotázaných a nyní osm procent. Snížil se tak počet společností, které neplánují změny. V minulém průzkumu jich bylo 79 procent, kdežto nyní 69 procent.

Změny plánují hlavně středně velké firmy

Nejčastěji oznamovaly plány na nábor nových pracovníků firmy s počtem zaměstnanců od 51 do 250. V této kategorii chce letos zvýšit počet zaměstnanců přes 54 procent podniků. "Pro ekonomiku je ale důležité, že přibírat zaměstnance chce i čtvrtina podnikatelů, kteří nyní zaměstnávají čtyři až deset pracovníků. Přestože lze v těchto subjektech očekávat zvýšení jen o dva až čtyři pracovníky, takových firem je v českém hospodářství několikanásobně více než středních a větších," uvedli autoři průzkumu.

Platy zvýší téměř čtyřicet procent firem

Oproti závěru roku 2013 přibylo na konci loňského roku také firem, které chtějí zvýšit mzdy. Před rokem se chystalo svým zaměstnancům přidat jen 25 procent podniků, zatímco pro tento rok plánuje růst mezd 38 procent dotázaných firem. Navíc výrazně ubylo podniků, které chtějí naopak mzdy snižovat. Pro loňský rok chystalo snížení mezd 17 procent firem, kdežto nyní jen pět procent. Podíl společností, které neplánují žádné změny, zůstal zhruba stejný, a to mírně přes 50 procent.

Agentura Datank prováděla průzkum v závěru loňského roku mezi 503 firmami. Dotazování se zúčastnily podniky ze širokého spektra oblastí podnikání ze všech regionů Česka, s různými počty zaměstnanců i obraty.