„Osoby se zdravotním postižením by měly mít možnost se plně zapojit do společnosti. Vytváření nových pracovních míst a přístupnost představují pro Evropskou komisi hlavní priority. Chtěla bych Boråsu pogratulovat, že jde příkladem v tom, jak učinit život snadnějším pro všechny,“ uvedla Marianne Thyssenová, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu.

Vytvořit bezbariérovou Evropu

Cena Access City Award je jedním z opatření, která jsou obsažena ve strategii EU usilující v oblasti zdravotního postižení o vytvoření bezbariérové Evropy. Uděluje ji Komise spolu s Evropským fórem zdravotně postižených. Cílem ceny je vybídnout města s více než 50 000 obyvateli, aby se podělila o zkušenosti a zlepšila svoji přístupnost ve prospěch všech skupin obyvatel.

Od roku 2010 se pěti dosavadních ročníků ceny Access City Award zúčastnilo 189 měst z EU. Letos na druhém místě skončilo finské hlavní město Helsinky, třetí cena byla udělena slovinské Lublani.