Zaměstnanec, který na svém firemním počítači tráví příliš mnoho času na stránkách, jež nesouvisejí s jeho pracovní činností, stahuje zakázaný obsah či hraje hry, tak může být svým nadřízeným „odhalen v přímém přenosu“ ještě s otevřenou inkriminovanou stránkou.

Cílem monitorování ve valné většině firem nejsou zaměstnanci, kteří se čas od času podívají do soukromé pošty či prolétnou, co je nového ve zpravodajství. V praxi novou funkci zaměstnavatel využije nejspíše u notorických flákačů, kteří inklinují ke zneužívání firemních technologií pro svoje soukromé účely.

Systém zaměstnavatele upozorní

„Zaměstnavatel si u monitorovacího softwaru například může nastavit, aby byl informován v případě, že některý ze zaměstnanců tráví aktivně na vybraných webových stránkách, typicky sociálních sítích, více než půl hodiny. Jakmile někdo překročí tuto lhůtu, může ho nadřízený upozornit, že je sledován a obrátit tak jeho pozornost zpět k práci,“ popisuje možnosti monitorovacího softwaru Martin Hnízdil, AuditPro manažer ze společnosti truconneXion, která auditovací software AuditPro vyvíjí.

Obrana proti pirátům

Ještě nebezpečnější kategorii než flákači představují zaměstnanci, u nichž hrozí nebezpečí, že do firemních sítí zavlečou nelegální software a vystaví firmu v případě kontroly postihu.

„S ohledem na to, že důkazní břemeno nese zaměstnavatel, je na místě, když manažer na základě upozornění na aktuálně probíhající nekalé aktivity zakročí rázně a chytí stahovače doslova za ruku,“ upozorňuje Hnízdil.
Funkce okamžitých notifikací a varování je užitečná zejména u zaměstnanců, kteří jsou na odchodu z firmy či mají v úmyslu svého zaměstnavatele poškodit, ať už formou odcizení firemních dat či zavlečením nelegálního softwaru.

Mobil lze hlídat také

Nová verze softwaru AuditPro dává firmám přehled i o využití mobilních zařízení - telefonů a tabletů. Mezi nejčastější příčiny mrhání pracovního času zaměstnanci na internetu patří komunikování na sociálních sítích, sledování soukromého e-maily, využívání online komunikátorů typu Skype, nakupování online a hraní her.

„Problematická je kontrola u soukromých zařízení, jež zaměstnanci v souladu s trendem BYOD (přines si svůj vlastní přístroj) využívají pro pracovní činnost. Doporučujeme proto zaměstnavatelům, aby možnost kontroly soukromých zařízení včas začlenili do firemních směrnic,“ uzavírá Martin Hnizdil z truconneXion.