„Scházejí-li firmám v rozpočtu prostředky na vzdělávání zaměstnanců, není to ještě důvod, aby tuto formu zvyšování kvalifikace rušily. Existují totiž možnosti, jak využít prostředků z Evropského sociálního fondu,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Zvláštní fond na vzdělávání

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byl na firemní vzdělávání vyčleněn zvláštní fond 15 mld. Kč. V současnosti jsou již podle ministryně Marksové všechny prostředky přiděleny více než dvěma tisícovkám konkrétních projektů. Důraz na firemní vzdělávání bude klást i Operační program Zaměstnanost, který je v současnosti v procesu schvalování Evropskou komisí.

Odbornost zaměstnanců posílí firmu

Zkušenosti s projekty financovanými z Evropského sociálního fondu zaměřenými na vzdělávání zaměstnanců mají například v ostravské firmě TexColor, která se zaměřuje na výrobu a prodej materiálů pro povrchovou úpravu staveb. V rámci vzdělávacího projektu se zaměstnanci učí rozpoznat používané materiály, zkoušejí jejich vlastnosti a použití v praxi. Vedení firmy si od školení slibuje, že díky vyšší odbornosti zaměstnanců posílí svou pozici na trhu, což zpětně pomůže udržet pracovní místa.

Sázejí na vlastní lektory

Projekt firma realizuje za pomoci interních lektorů. „Naši odborníci přednášejí na vysokých školách i na odborných konferencích. Jsou velice profesionální a zároveň dobře znají prostředí a potřeby firmy,“ pochvaluje si manažerka projektu Petra Stříbrná.

Pružná práce podporuje loajalitu

Problém některých školení obvykle bývá v nízké motivaci zaměstnanců, což ale není případ firmy TexColor.

„Naši lidé vědí, že vyšší odbornost je důležitá pro zachování pracovního místa a také, že co se naučí, už jim nikdo nevezme,“ připomíná Stříbrná. Podle ní vysoký zájem o školení podporuje i skutečnost, že ve firmě mají pružnou pracovní dobu, což zpětně posiluje loajalitu zaměstnanců.