„Součástí veletrhu je také doprovodný program, který zajistí společnost Flor-r a vystavovatelé veletrhu. Celá akce je součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu.,“ vysvětluje Jiří Wagner, ředitel veletrhu JobFair MSV.

Řada užitečných přednášek

Veletrh zahájí v 9:00 v pavilonu A2. Vystavující společnosti budou mít možnost využívat kóje, nebo volnou plochu, která bude pro ně připravena. Uprostřed celého veletržního ostrůvku bude také přednáškový prostor, kde si budou moci zájemci vyslechnout řadu přednášek.

Mimo jiné se dozvědí, jak si novými cestami najít pracovní možnosti, jak se dostat na osobní setkání do firmy, jak zaujmout a na co si dát pozor. Potenciální uchazeči o zaměstnání dostanou příležitost vyzkoušet si i pracovní pohovor, dostanou rady, jak se prodat a získají další užitečné dovednosti, které se jim mohou hodit.

Obory s prostorem pro rozvoj

Brněnský Job Fair skončí téhož dne v 18:00, vstupné se platí stejně, jako na Mezinárodní strojírenský veletrh. „Na všechny zájemce o práci se velmi těšíme. Strojírenství, elektrotechnika, mechanizace a automatizace mají stále velký prostor pro rozvoj. Každý, kdo chce uspět, má možnost se profilovat, tímto směrem,“ dodává ředitel Wagner. Více informací můžete najít na www.jobfairmsv.cz, nebo na www.facebook.com/jobfairmsv.