I proto tři čtvrtiny rodičů doplňují školní výuku jazyků o další možnosti – nejčastěji o kurzy a kroužky ve školkách, mateřských centrech, komerčních jazykových školách či o soukromé lekce v domácím prostředí.

Jsme na chvostu Evropy

Z 21 evropských zemí hodnocených v rámci English Proficiency Indexu jsou Češi ve znalostech angličtiny dospělých obyvatel až na 17. místě.
„Ve znalostech angličtiny nás předhonila většina zemí bývalého východního bloku včetně našich sousedů Polska, ale i Slovenska,“ říká Barbora Tošenovská, metodička programu Helen Doron English, a dodává:

„Nechceme-li ztratit krok se světem, je třeba začít s tím něco dělat. A kde jinde začít než s kvalitním vzděláváním předškolních a školních dětí.“

Systém výuky není dobrý

Podle průzkumu Helen Doron English vidí lidé příčiny nízkých znalostí angličtiny mezi Čechy především ve špatně nastaveném sytému výuky jazyků (názor 50 % respondentů), nedostatečné kvalitě a jazykových kompetencích vyučujících na státních školách (41 %) a v tom, že cizí jazyky pro nás stále nejsou prioritou (29 %).

Aktivnější přístup kantorů

Při výuce by rodiče uvítali aktivnější přístup vyučujících a větší interakci se žáky a studenty s častějším zapojením poslechu a konverzace (názor tří čtvrtin respondentů). 80 % rodičů by preferovalo, kdyby vyučující na děti při hodinách angličtiny mluvili výhradně nebo téměř výhradně anglicky.

Metodika a forma výuky jsou pro rodiče nejvýznamnějším aspektem rozhodujícím o kvalitě výuky cizího jazyka, na druhém místě v pořadí důležitosti je osobnost a kompetence učitele.