Institut personalistiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze (INPER) ve spolupráci s Asociací pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV) proto uskutečnil na přelomu června a července průzkum s cílem zhodnotit reakci a názory podniků na změnu právní úpravy.

V Evropě jsme raritou

Z výzkumu však vyplynulo, že významná část firem (42 procent) souběh funkcí neupravila a 89 procent respondentů považuje provedenou změnu za nepotřebnou, tedy komplikující podnikovou praxi. Firmy navíc poukazují na to, že v jiných státech, včetně členů Evropské unie, takový zákaz neexistuje.

Podnět pro přehodnocení úpravy

„Z odpovědí většiny respondentů vyplývá, že nová úprava jim komplikuje dosavadní podnikovou praxi. Hlubší analýza výsledků našeho výzkumu by tedy mohla být podnětem pro přehodnocení stávající právní úpravy,“ uvedla prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc., z INPER při VŠE.