Trend stoupající poptávky po sociálních službách má své důvody. Tím hlavním je nepopiratelný fakt, že rostou počty klientů těchto služeb. Příčinou je nejen prodlužující se věk se všemi klady a zápory s tím spojenými, ale i změny v pojetí rodiny v dnešním světě.

Starších lidí rychle přibývá

Podle střední varianty projekce demografického vývoje zpracované Českým statistickým úřadem by měli lidé starší 65 let v roce 2030 tvořit 22,8 % populace, v roce 2050 pak dokonce 31,3 %, což představuje přibližně 3 miliony osob. V roce 2007 přitom tvořily osoby starší 65 let 14,6 % obyvatel naší země.

Zájem o služby poroste

Řady klientů poptávajících některou ze sociálních služeb se proto budou rychle rozšiřovat. Znamená to, že společnost bude potřebovat stále více kvalifikovaných zaměstnanců schopných poskytovat sociální služby. Z pracovníka v sociálních službách se tak už dnes stává plnohodnotná profese s perspektivou.

Uplatnění zájemci najdou jak v pečovatelských domech, tak při individuální práci s klienty v jejich domácnostech. Pro mnohé jsou pracovníci v sociálních službách jedním z mála kontaktů s okolním světem.

Potřebná odborná příprava

Přitom zdaleka nejde jen o úklid v domácnostech hendikepovaných nebo starých klientů, či obstarávání nákupů. Klienti si stejně tak váží toho, že se o ně někdo zajímá, vyslechne je, pomáhá jim řešit jejich problémy. Ke slovu se tak dostává nezbytnost odborné přípravy sociálních pracovníků.

V tomto směru pomáhají programy ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), zaměřené na zvyšování kvalifikace pracovníků v sociálních službách. Mnohé z nich jsou financovány z Evropského sociálního fondu.

Zapojit svěřence do života

Jedním takovým je například projekt Dalším vzděláváním ke zvýšení kvality služeb v Domově Maxov. Jeho zaměstnanci se na školeních učili, jak své svěřence aktivizovat a zapojit do běžného života.

Ředitel domova, Stanislav Petrovič, si program velmi pochvaluje: „Je obrovským přínosem nejen pro zaměstnance samotné, ale i pro klienty našeho domova a jejich blízké. Školíme zaměstnance, kteří mají už nějaké výsledky za sebou, vidí v práci své poslání a jsou schopni ji vykonávat ve prospěch klientů,“ říká ředitel Domova Maxov a dodává:

„Profese pracovníka v sociálních službách je potřebná a může být i krásná, zároveň je ale nesmírně náročná a nezvládne ji každý“.