Programy se rozběhly 1. července 2013 a skončí 31. srpna 2015. Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání do 30 let věku bez ohledu na dosažené vzdělání.

Zvýšit šance mladých

„Podstatou této aktivity je umožnit mladým lidem získání tolik potřebné praxe, a tím pádem zvýšit jejich šance při hledání zaměstnání. V opačném případě se totiž dostávají do začarovaného kruhu, jehož výsledkem je jejich dlouhodobá evidence na Úřadu práce ČR,“ vysvětluje generální ředitelka úřadu Marie Bílková.

Vytipované uchazeče (celkem jich může vstoupit do projektu v rámci celé České republiky 5000) osloví ÚP ČR a nabídne jim pracovní poměr na dobu určitou i neurčitou (druhou možnost se snaží preferovat) u konkrétního zaměstnavatele. Doba takto sjednané dohody je zpravidla jeden rok, ale může se pohybovat v rozmezí 6–12 měsíců.

Přednost dostanou déle nezaměstnaní

Šanci získat nové místo dostávají lidé, kteří jsou v evidenci ÚP ČR déle než čtyři měsíce a od doby, kdy ukončili studium, odpracovali dohromady maximálně dva roky. Pokud se v této skupině neobjeví vhodní kandidáti, je možné vybírat i mezi uchazeči s kratší dobou evidence, ale bez předchozí praxe.

Největší počet uzavřených dohod o zaměstnání absolventů (451) hlásí v současnosti Krajská pobočka ÚP ČR v Brně. Mezi už přijatými účastníky jsou nejčastěji bývalí studenti středních a vysokých škol zaměřených na ekonomii, podnikání, obchod, management, elektrotechniku, informační technologie, pedagogiku, stavební, strojní či humanitní obory.

Nejčastěji hledají práci bývalí studenti středních odborných škol a středních odborných učilišť. Z profesního hlediska jsou mezi nimi zastoupeni především absolventi tzv. „službových“ (gastronomie, hotelnictví, obchod) a ekonomických oborů a škol zaměřených na management nebo filozofii.