„Učitelé se zoufale snaží motivovat své studenty nejrůznějšími způsoby, avšak nemusejí si plně uvědomovat, že jejich hrozby týkající se významu toho kterého testu a zkoušky mohou negativně ovlivnit následný výkon žáků,“ uvedl doktor David Putwain z Edge Hill University v anglickém hrabství Lancashire. Učitelé by se proto měli podobných prohlášení vyvarovat.

Negativní stres zhoršuje výkon

Dvouletý výzkum u čtyř stovek středoškoláků prokázal, že žáci, kteří byli strašeni negativními důsledky, měli ve srovnání s pozitivně motivovanými jedinci horší výsledky. „Sami studenti si uvědomují, že strašení ze strany učitelů působí jako distres – negativní stres, který nemotivuje, ale zhoršuje schopnost výkonu. Pozitivní forma stresu – eustres – se dostavuje při pozitivní motivaci,“ zdůraznil Putwain.

Pozitivní motivace je účinnější

„Tato zkouška je skutečně důležitá, protože většina dobře placených pracovních pozic podobný test vyžaduje, nebo pokud chcete jít na vysokou, budete muset nejprve složit tuto zkoušku,“ nabízí pozitivně motivační variantu doktor Putwain.