Vyplynulo to z průzkumu, který realizovalo Zastoupení Evropské komise v únoru tohoto roku. Studenty k vycestování na pracovní stáž do zahraničí vede především snaha zlepšit jazykové dovednosti a zvýšit pravděpodobnost nalezení vhodné pracovní pozice v rámci ČR po ukončení studia. Více než 60 procent z nich se totiž obává, že po absolvování studií pracovní místo nenajde.

Připravit se na práci v zahraničí

Průzkum ukázal, že mezi další důvody pro vycestování na pracovní stáž do zahraničí patří také možnost navázání nových kontaktů a příprava ke vstupu na mezinárodní pracovní trh. Při výběru vhodné destinace pro stáž se studenti ohlížejí především na svou jazykovou vybavenost a kvalitu nabízených stáží. Svou roli u části z nich hraje také míra bezpečnosti a atraktivita dané lokality.

V zájmu o účast na zahraničních stážích jim naopak brání omezené finance a nedostatečná znalost jazyka. Minimálně s první bariérou by měl pomoci nový program Evropské unie Erasmus plus, který od začátku roku navazuje na předcházející programy. V jeho rámci mohou účastníci pracovních stáží získat příspěvek na zvýšené životní náklady po dobu pobytu v zahraničí.

Hledají radu u zkušených

Z průzkumu dále vyplynulo, že při rozhodování o absolvování pracovní stáže v zahraničí čeští studenti vyhledávají zkušenosti těch, co na stáži již byli. Zastoupení Evropské komise pro ČR proto spustilo internetový portál a facebookovou stránku Stážujeme.cz, zaměřenou na zahraniční pracovní stáže financované z programu Erasmus plus.

Kampaň by měla pomoci s výměnou informací mezi potenciálními, současnými a bývalými stážisty. Zatímco na portálu Stážujeme.cz zájemci zjistí základní informace o stážích, na Facebooku se mohou spojit se současnými účastníky a absolventy, požádat je o radu nebo se nechat inspirovat, kam na stáž vyrazit.

Spíše zkušenosti než výdělek

Pracovní stáž představuje až několikaměsíční pracovní pobyt ve vybrané firmě v jedné z programových zemí (mezi které patří členské státy EU a partnerské země), financovaný z programu Erasmus plus. Účelem je, spíše než si přivydělat, získat neocenitelné zkušenosti a zvýšit svou kvalifikaci a atraktivitu na pracovním trhu. Proto bývají stáže převážně neplacené, nicméně stážista dostává po dobu pobytu příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí od Evropské unie.

Procvičit a zlepšit své jazykové dovednosti, poznat odlišnou kulturu a pracovní návyky a zvýšit svou kvalifikaci mohou na stážích jak učni a žáci středních a vyšších odborných škol a vysokoškolští studenti, tak absolventi a pracovníci s mládeží a ve vzdělávání. Více na www.stazujeme.cz.