Návrh doporučení Rady Evropy o kvalitě stáží vyzývá členské státy k tomu, aby zajistily soulad vnitrostátních právních předpisů či praxe se zásadami uvedenými v navržených pokynech, a případně své právní předpisy upravily.

Do čtyř měsíců od ukončení školy práci

Cílem navržených zásad je zajistit, aby všichni mladí lidé do 25 let obdrželi do čtyř měsíců od ukončení formálního vzdělávání či od začátku nezaměstnanosti kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovského programu nebo stáže.

Třetina stáží nesplňuje normy

Podle nedávného průzkumu Eurobarometr v současnosti nesplňuje normy, pokud jde o pracovní podmínky nebo vzdělávací obsah, celá jedna třetina stáží. Zaměstnavatelé v takových případech nasazují stážisty na méně kvalifikovaná pracovní místa a využívají je jako levnou náhražku stálých pracovních sil.

Stážisté - levná pracovní síla

„Stáže jsou klíčové pro zlepšení zaměstnatelnosti mladých lidí a k zajištění hladkého přechodu ze školy do zaměstnání. Je nepřijatelné, že jsou v současnosti někteří stážisté zneužíváni jako levná nebo bezplatná pracovní síla. Členské státy musí dbát na to, aby stážisté získávali hodnotnou odbornou přípravu nezbytnou při hledání zaměstnání,“ prohlásil evropský komisař pro zaměstnanost László Andor.

Písemně stanovené jasné podmínky

Stáže by měly být založeny na písemné dohodě upravující vzdělávací obsah a pracovní podmínky (omezené trvání, pracovní doba, jasné vymezení způsobu odměňování).

Navrhovaný rámec neupravuje stáže, jež jsou součástí univerzitního vzdělání nebo jsou nezbytné k výkonu určitého povolání.