Díky tomuto projektu, který finančně podporuje Evropský sociální fond, se k jednotným zkouškám v minulých letech dobrovolně přidávalo stále více učňovských škol - ve školním roce 2012/2013 jich bylo už téměř 85 %.

Odpovídají požadavkům zaměstnavatelů

„Pro školy je použití jednotného zadání lákavé, protože ulehčuje přípravu závěrečných zkoušek. Navíc se pedagogové mohou spolehnout, že témata jednotných zadání odpovídají vzdělávacím standardům a také požadavkům zaměstnavatelů na absolventy toho kterého oboru,“ říká první náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jindřich Fryč.

Zkouška má být povinná

Podle dlouhodobého záměru rozvoje školské soustavy ČR má být od roku 2014/2015 nová závěrečná zkouška povinná pro všechny školy s učebními obory. K tomu je třeba provést změnu v legislativě, kterou navrhne MŠMT do nejbližší novely školského zákona.

Důležitá je funkčnost systému

Ať už bude zkouška uzákoněna jako povinná, nebo bude zachována dobrovolnost použití jednotných zadání, je nezbytné, aby celý systém dál fungoval i po oficiálním ukončení projektu, shodují se odborníci z MŠMT i NÚV. Znamená to průběžnou tvorbu a obměnu témat jednotných zadání, včetně jejich posuzování odborníky z praxe, metodickou pomoc školám a fungování informačního systému, který zajišťuje přístup škol k jednotným zadáním.