Hranice mezi prací a volnem se s nástupem nových technologií stále více smazává. Lidé si běžně vyřizují své pracovní e-maily o víkendech nebo během dovolené. Doma často pracuje přes 82 % respondentů. Také o letošních vánočních svátcích více než polovina (54 %) lidí ví, že bude pracovat. Další třetina oslovených pak s touto variantů v případě nutnosti počítá.

Zaměstnanci využívají vlastní techniku

„Tomuto trendu přispívá i rozšířenost BYOD (Bring your own device – „přines si své vlastní zařízení“), kdy lidé disponují vlastními přenosnými zařízeními, která pak mají s sebou vlastně neustále a využívají je pro pracovní i soukromé účely,“ komentuje Jakub Mahdal, ředitel společnosti Safetica Technologies.

Z průzkumu rovněž vyplynulo, že přes 80 % dotázaných si stahuje pracovní složky na osobní USB disky či jiná přenosná zařízení, což s sebou nese celou řadu rizik a může mít ve finále pro společnost negativní dohru. Ztrátu či odcizení zařízení s firemními daty potvrdilo 14 % respondentů.

Firmy ztrácejí kontrolu nad daty

„Na jednu stranu je pro firmy výhodné mít pracovníka, který je neustále na příjmu a který je schopen i mimo pracovní dobu řešit nastalé situace. Zároveň je třeba si uvědomit i negativa, která to přináší. Tím, že si lidé stahují firemní údaje do svých zařízení, přestává mít společnost přehled o tom, co se s nimi děje. Riziko ztráty citlivých firemních dat, jako jsou například údaje o zákaznících, projektech apod. se tak zvyšuje,“ upozorňuje Jakub Mahdal.

Podle nedávného průzkumu mezi českými společnostmi jsou úniky dat z 95 % způsobeny zaměstnanci, z toho ve více než 70 % případů se jedná o úmyslné odcizení podnikových informací.