Vyplývá to z průzkumu společnosti Datank mezi lidmi ve věku 15–25 let a 45–55 let, který se zaměřil na rozdíly v jejich názorech a chování ve vybraných životních situacích.

Mladé i starší lidi sice spojují liberální postoje k manželství a rodinnému životu, jejich reálné chování se však často značně liší. Podíl mladých lidí, kteří mají konflikty se svými rodiči, se za posledních 30 let téměř zdvojnásobil. Mezi mladými se tak v současnosti konfliktům s rodiči vyhne jen asi každý desátý člověk.

Podíl mladých lidí, kteří mají konflikty se svými rodiči, se za posledních 30 let téměř zdvojnásobil

„Možná trochu překvapivě se mladí a starší lidé příliš neliší, pokud jde o základní životní priority, jako je dobrá práce, možnost rozvíjet své záliby, vybudovat si rodinné zázemí, nebo třeba v přístupu k penězům. Rozdíly vidíme především v odlišném estetickém cítění; mladí lidé navíc tolik nedbají na své soukromí a také se u nich vytrácí národní hrdost,“ vysvětluje Ondřej Pivoňka, jeden z autorů výzkumu.

Odlišná očekávání

V mnoha ohledech mají mladí a starší lidé odlišná očekávání. Pro 69 % mladých je důležité žít pestrým společenským životem, zatímco mezi staršími to považuje za důležité jen necelá polovina lidí. Mnohem větší význam přikládají výchově dětí a péči o rodinu.

Ve volném čase devět z deseti mladých pravidelně brouzdá na internetu, zatímco mezi staršími lidmi je to jen 71 %. Podobný podíl starších lidí pravidelně sleduje televizi nebo filmy, zatímco mezi mladými už televize příliš netáhne. Pravidelně ji sleduje jen o málo víc než polovina mladých lidí (55 %).

Další oblíbenou aktivitou mladých je sport (42 %), mezi staršími je přitom sportovců dvakrát méně (21 %). Více než polovina lidí ze starší generace se zase ve svém volném čase věnuje domácím pracem nebo zvelebování zahrady apod., zatímco mezi mladými je těch, kteří doma pravidelně pomáhají, jen necelých 40 %.

Odkdy je člověk starý

Výrazné rozdíly existují ve vnímání toho, dokdy je člověk ještě považován za mladého. Mladí lidé si pod výrazem „starý člověk“ nejčastěji představí osoby ve věku 61–65 let, zatímco starší lidé by podobné označení nejčastěji přisoudili lidem starším než 75 let.

Obě generace se liší i v tom, do jaké míry považují internet za veřejný prostor. Více než polovina mladých nepovažuje stahování z internetu za nic nepřípustného, mezi staršími jsou naopak téměř dvě třetiny těch, kteří si myslí, že by mělo být stahování nějakým způsobem omezeno.

Naprostá většina mladých lidí využívá sociální sítě, mezi staršími lidmi jsou to necelé tři čtvrtiny. Hlavní důvody využívání sociálních sítí jsou přitom podobné u obou skupin – nejčastěji je to komunikace s přáteli, „personalizované zpravodajství“, tj. sledování zajímavých odkazů přátel nebo vyhledávání starých známých, spolužáků apod.

Starší se snaží

„Jedním z důvodů toho, že mezi mladší a starší generací není v každodenním životě ještě více zásadních rozdílů, je nepochybně i to, že starší lidé se celkem snadno přizpůsobují rychlému tempu doby. Například v přístupu k nejnovějším technologiím má sice mladší generace jasně navrch, ale ta starší se jí i v tomto ohledu překvapivě často přibližuje,” říká Ondřej Pivoňka.

Starší lidé mají v porovnání s mladšími nižší práh tolerance vůči pití alkoholu, kouření i k tzv. lehkým drogám, např. k marihuaně, jejíž kouření považuje za přijatelné každý třetí mladý člověk, ale jen jeden z pěti starších lidí.

Dané slovo platí

Uvolnění konvencí se u mladé generace projevuje i v dalších ohledech. Například přijít včas na pracovní schůzku považují za důležité jak mladí, tak starší lidé.

Ti starší se však na rozdíl od mladých mnohem častěji snaží se stejnou přesností dorazit včas, i když se jedná o setkání s přáteli nebo s někým z rodiny. Většina lidí ze starší generace se také snaží dodržet dané slovo, byť je to spojeno s komplikacemi, mezi mladými vyznává stejnou zodpovědnost jen necelá polovina.