Takové jsou stěžejní závěry průzkumu, který HK ČR realizovala ve dnech 18. – 22. listopadu 2013, a kterého se zúčastnilo celkem 845 respondentů z řad živnostníků, malých, středních i velkých podniků.

Velké podniky zaměstnancům přilepší

„Z našeho průzkumu mimo jiné vzešlo i to, že 56 % velkých podniků nad 250 zaměstnanců plánuje v příštím roce mzdy svých zaměstnanců zvýšit. V rámci rozdělení firem do jednotlivých odvětví je nejoptimističtějším oborem zpracovatelský průmysl, ve kterém mzdy v příštím roce zvýší na 36 % podniků. Jednoznačně se jedná o důkaz toho, že česká ekonomika nezažívá další ze svých strmých pádů. Na druhou stranu je třeba nezapomínat na drobné podnikatele, u kterých doufáme ve výraznější oživení na jaře příštího roku, díky čemuž si bude moci i tento segment dovolit mzdy svých zaměstnanců zvýšit,“ komentuje výsledky průzkumu prezident HK ČR Petr Kužel.

Podle něj je třeba si uvědomit, že výsledky průzkumu zohledňují vývoj mezd pouze v nominální výši a neberou v potaz růst cenové hladiny, ke kterému v příštím roce pravděpodobně dojde.“

Celkové příjmy ovlivní intervence ČNB

Jak se budou vyvíjet reálné mzdy, jaká bude inflace v příštím roce a jak výrazně se na jejím růstu promítnou nedávné devizové intervence, je však velkou otázkou. „HK ČR se kloní k predikcím růstu inflace pro rok 2014 okolo 1,2 %, neboť kromě devizových intervencí je třeba zohledňovat i další faktory, které budou mít na cenovou hladinu vliv, jako je například předpokládaný pokles cen energií nebo pokles cen telefonních služeb,“ uzavírá Kužel.

Vánoční večírky budou, odměny také

Průzkum HK ČR se věnoval i dalším otázkám souvisejícím s koncem roku 2013.
Vánoční/novoroční večírky pro zaměstnance pořádá 60 % oslovených firem. Více než polovina z nich pak jako místo konání večírku volí restaurační zařízení.

V případě jednorázových odměn na konci roku 34 % dotázaných volí mimořádnou peněžní odměnu nižší než měsíční plat. Mimořádné odměny svým zaměstnancům nevyplácí naopak 32 % podniků.

Z dalších otázek průzkumu vyplynulo, že 40 % podniků posílá dárky jen významným klientům a obchodním partnerům, přičemž 5 % oslovených dává dárky všem.