Osobnosti po domluvě s konkrétními neziskovými organizacemi představovaly porotě své projekty a sedm nejlepších projektů se mohlo do projektu zapojit. Letos vybírala porota ze 71 projektů.

Kromě toho, že neziskovky dostanou do týmu placeného pracovníka, navíc profesionála, hlavním posláním projektu je, že jim odborníci pomohou vylepšit provoz a fungování a emancipovat se.

Od 1. 1. 2014 nastoupí v různých neziskových organizacích manažeři, investigativní novinář, režisérka, advokátka nebo třeba marketingový expert (viz tabulka). Mezi vyvolenými je i produktový manažer společnosti Seznam.cz Tomáš Pergler, který se profiluje zkušenostmi s vedením týmu, plánováním, strategií, marketingem, tvorbou a dohlížením nad čerpáním rozpočtů.

Předat by je chtěl obecně prospěšné společnosti Dobromysl, jež nabízí sociální služby postiženým dětem, mladistvým i dospělým včetně podpory jejich rodin a pečujících osob.

Pergler by rád vylepšil podnikatelské aktivity Dobromysli, aby dokázal pokrýt náklady na provoz a zajistil si finanční stabilitu do dalších let. Za cíl si dává zdvojnásobit zisk e-shopu na prodej mýdel a dalších výrobků chráněné dílny, pro nějž chce sehnat firemní zákazníky. Dále hodlá zvednout zájem o službu masáží pro veřejnost a zorganizovat první ročník letního festivalu a vánoční koncert, které by přinesly do kasičky Dobromysli další potřebné peníze.

„Zkušenost i z projektů v Seznamu říká, že na rok dopředu se odhaduje velmi těžko. Máme teď na stole více témat, všechny je zkusíme a rozvíjet budeme ty, které budou fungovat nejlíp,“ sdělil Právu Pergler.

„S riziky počítám“

Nejvíce ale věří, že by se i do budoucna měl uchytit online prodej výrobků terapeutické dílny. „Rád bych také vybudoval větší základnu lidí, kteří nás podporují, aby bylo na čem stavět do budoucna,“ dodal.

Přestože si neziskovky své ideální spolupracovníky v rámci projektu Rok jinak většinou vyhlížejí samy, Dobromysl si našel Pergler. Ředitelka na něj udělala dojem svým manažerským nadáním i po osobní stránce.

Jenže zkušenosti z minulých ročníků jsou varující, protože se ukázalo, že ne každý je schopen úkol dotáhnout do konce. Někdy grantisté údajně od projektu s pláčem upouštěli.

„Obavy mám a myslím, že je správné si uvědomovat rizika, protože je pak lepší šance jim předcházet. Na druhou stranu věřím, že pokud se člověk snaží dělat věci dobře, tak se to vždycky nějak povede,“ uvedl Pergler.

Sám se těší na změnu prostředí a způsobu myšlení. „V Seznamu dělám deset let a podobnou pauzu jsem měl před pěti lety. Tehdy jsem pomáhal tátovi s penzionem v Krkonoších a trénoval na ‚výlet‘ do velkých hor v Kyrgyzstánu. Po návratu do Seznamu jsem spoustu věcí viděl jinou optikou než předtím. Také je to výzva a zajímavá zkušenost vyzkoušet si internet ‚z té druhé strany‘,“ popsal.

Oboustranný prospěch byl pro Nadaci Vodafone jedním ze záměrů, ale hlavním heslem je „bourat mýty o neschopném nezisku a cynickém byznysu“.

„Díváme se na granty Roku jinak jako na sociální investici a velmi nás proto zajímá, jaká je konkrétní návratnost, byť nemusí nutně spočívat ve finančním efektu pro neziskovou organizaci, ale třeba právě ve společenských dopadech,“ uvedl ředitel nadace Ondřej Zapletal.

Kateřina Grausová – manažerka se zkušenostmi z marketingu, organizace akcí i s vedením malé cestovní agentury. Vedla jako obchodní ředitelka vydavatelství nebo jazykovou školu.
Pestrá společnost – zabývá se zkvalitněním života lidí se zdravotním postižením od cvičení asistenčních psů přes chráněné zaměstnávání po nabídku cestování bez bariér v rámci ČR i v zahraničí.
Hana Hniličková – advokátka s osmiletou praxí na rodičovské dovolené. Poskytuje právní poradenství, vedla kancelář, zorganizovala sbírku na pomoc rodině v nesnázích.
Post Bellum – zaznamenává svědectví pamětníků významných událostí 20. století a zpřístupňuje je v digitálním archívu pametnaroda.cz. Vydává řadu publikací, učebních pomůcek a organizuje vzdělávací projekty.
René Kujan – odborný konzultant, překladatel a žurnalista. Má zkušenosti s propagací, produkcí, PR a marketingem. Zároveň je běžcem, maratoncem a ultramaratoncem. V roce 2012 jako první člověk oběhl Island ve 30 dnech po 30 maratonech za den.
Sportovní klub vozíčkářů Praha – věnuje se tělesně postiženým a vytváří vhodné podmínky k jejich sportovní činnosti, od rekreační až po vrcholovou úroveň.
Miroslav Kupec – Lean Manager ve výrobě ve společnosti Conteg, několik let pracuje v průmyslových podnicích. Má zkušenosti s aplikací metod štíhlé výroby, s péčí o zákazníka, byl zodpovědný za kvalitu výroby.
FOKUS Vysočina – věnuje se lidem s duševním onemocněním prostřednictvím posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry, aby mohli vést plnohodnotný život dle svých představ.
Lukáš Landa – novinář s 11letou praxí, režisér a reportér pořadů Pološero a Reportéři ČT, dříve působil v pořadu Na vlastní oči.
Oživení – věnuje se prosazování principů odpovědné, transparentní a hospodárné veřejné správy v ČR, odhalování střetu zájmů, klientelismu a korupce v českém veřejném sektoru.
Tomáš Pergler – pracuje jako produktový manažer společnosti Seznam.cz, kde během 10 let působil na několika pozicích.
Dobromysl – nabízí sociální služby dětem, mladistvým i dospělým se zdravotním postižením a podporu jejich rodinám a pečujícím osobám.
Lenka Wimmerová – filmová režisérka a scenáristka, natočila seriál Terapie II, je spolutvůrkyní série TV filmů Soukromé pasti, za film Nespavost dostala cenu ELSA.
Agentura pro rozvoj Broumovska – pomáhá zvyšovat kvalitu života v broumovském regionu rozvíjením tvořivosti, sebevědomí a tolerance. Navazuje na benediktinskou tradici zdejšího kláštera, v němž sídlí a z nějž chce vytvořit kulturní centrum evropského rozměru.