Stáže jsou prakticky orientované a svou náplní vycházejí z požadavků podnikové praxe. Na druhé straně firmy a podniky mohou využít projektu k získání a zaučení nových potenciálních zaměstnanců.

Snaha předcházet nezaměstnanosti mladých

„Projektem oslovujeme budoucí absolventy a snažíme se hlavně předcházet nezaměstnanosti mladých,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček. Veronika Pelíšková, pověřená zastupováním ředitele Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizace ministerstva práce a sociálních věcí, vysvětluje, jak projekt funguje:

„Firmy nabízené stáže zadávají na portál www.stazepromlade.cz. Z nich si studenti vybírají pro ně tu nejvhodnější, jež zapadá do jejich studijního profilu.“
Mladí si tak mohou vybírat mezi pozicemi v administrativě, ekonomii a marketingu, IT, stavebnictví, strojírenství a v mnoha dalších oborech.

Každý stážista má svého mentora

Stáže se konají nad rámec povinné školní docházky, a to pouze u soukromých firem. Během ní se studentům věnuje předem určený mentor – vybraný zaměstnanec firmy. Má za úkol vysvětlit stážistovi chod společnosti a provázet ho po celou dobu sbírání zkušeností.

Zájemce musí absolvovat e-learningový kurz měkkých dovedností, který ho provede např. komunikací při nástupu na stáž, ukáže, jak se zapojit do týmové práce, jak nejlépe zvládat samostatné plnění úkolů, připraví jej na pracovní zátěž apod. Po ukončení stáže ještě navíc studenti absolvují pohovor s poradcem, který s nimi nacvičí pracovní pohovor, pomůže správně sestavit strukturovaný životopis a motivační dopis.

Proběhlo na šest set stáží

Stáže jsou dlouhé jeden až tři měsíce. Student vykonává práci na základě dohody o provedení práce se sazbou 60 Kč za odpracovanou hodinu. Stejně tak je hrazena i mzda mentora, která se vypočítá na základě průměrné celorepublikové mzdy dané pozice. Zájem o projekt stoupá, uskutečnilo se už více než 600 stáží.