V rámci průzkumu Univerzity Pardubice, který škola provedla k transferu technologií a inovacím mezi vysokoškoláky na začátku roku 2013, se kromě jiného zjistilo, že téměř třetina všech studentů se chce po ukončení studia věnovat vlastnímu podnikání. U studentů bakalářského studia je to dokonce více než 40 %. I proto se vedení univerzity rozhodlo tyto podnikatelské ambice svých studentů podpořit speciální soutěží.

Dobré nápady, ale nereálné představy

„Často se setkáváme s dobrým nápadem studenta, ale ne zcela reálnými představami o jeho uvedení do praxe a uplatnění na komerčním trhu. Formát soutěže studentských podnikatelských nápadů, které jsme dali název Byznys trefa, považujeme za skvělou cestu, jak studenty na vlastní podnikání připravit a poskytnout jim užitečné informace, které mohou okamžitě uplatňovat při přípravě soutěžního příspěvku“, říká rektor Univerzity Pardubice prof. Miroslav Ludwig.

Vyhodnocení v lednu 2014

V průběhu ledna pak porota, složená ze zástupců sponzorů soutěže, Univerzity Pardubice, Krajského úřadu Pardubice a Technologické agentury ČR, příspěvky a podnikatelské nápady a projekty studentů zhodnotí a vybere finalisty. Během finálového večera budou vyhlášeny vítězné příspěvky a jejich autoři nebo autorské týmy převezmou hodnotné ceny.

Právě ceny jsou pro účast výrazně motivující - například vítězi bude ze stipendijního fondu vyplacena částka 50 tisíc korun, získá řadu věcných cen a bezplatných služeb, které mu pomohou jeho záměr uskutečnit.

Pomohou i zkušení podnikatelé

Důležitým momentem celé soutěže bude také možnost kontaktu mezi podnikavými studenty a zkušenými podnikateli, kteří se mohou stát investory pro podnikatelské záměry předložené studenty v rámci soutěže.

Vedení univerzity podle slov rektora Ludwiga chce, aby studenti po absolvování univerzity měli nejen vysokou úroveň teoretických znalostí, ale aby byli také vybaveni řadou praktických informací a užitečných návodů.

Šance vyvarovat se chyb

„Pak se jejich šance na vlastní úspěšné podnikání výrazně zvýší“, zdůrazňuje profesor Ludwig a dodává:

„Studenti jsou často přesvědčeni, že správná doba pro začátek podnikání nastává s ukončením vysoké školy. Je ale pravdou, že řada úspěšných podnikatelů začala své aktivity realizovat již v průběhu studia. Každopádně považujeme účast v soutěži pro studenty za užitečnou. Student – účastník soutěže dostane velmi cennou zpětnou vazbu ve formě hodnocení svého příspěvku zkušenými porotci a pravděpodobně se v budoucnosti vyvaruje některých obvyklých chyb začínajících podnikatelů.“