Koncepce Ethnic Friendly zaměstnavatel byla vytvořena organizací IQ Roma servis na podporu zavádění kultury rovného přístupu k etnickým menšinám v České republice. K udělování značky dochází od poloviny roku 2007, a ačkoliv byla koncepce původně aktivně šířena pouze v regionálním měřítku Jihomoravského kraje, již v prvním roce své existence se objevila poptávka i od zaměstnavatelů z dalších krajů České republiky.

Rovné příležitosti získávají podporu

„Máme radost, že význam rovných příležitostí na trhu práce je více trendy. Svědčí o tom rostoucí počet zájemců, tudíž i samotných nositelů značky Ethnic Friendly zaměstnavatel. K dnešnímu dni máme v různých městech České republiky již 60 Ethnic Friendly zaměstnavatelů, z toho jsme dnes certifikovali čtyři a již další dva jsou v pozici žadatele“, uvedl Daniel Jakeš, koordinátor značky Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Certifikaci předchází kontrola ve firmě

Získání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel je přísně podmíněno úspěšným absolvováním objektivního šetření přímo v konkrétní firmě, jehož cílem je nejen zjistit stav organizační kultury v této oblasti, ale také po dohodě s vedením navrhnout případné změny.

Aktuálně ocenění zaměstnavatelé mají pracovní týmy složené ze zaměstnanců různých národnostních či etnických menšin. Například AC AERO, s. r. o., zaměstnává odhadem více než 60 % osob jiného než majoritního etnika. Společnost dm drogerie markt, s. r. o., začala po získání certifikátu intenzivně spolupracovat s Centrem poradenství a zaměstnanosti IQ Roma servisu a v posledních třech měsících zaměstnala čtyři jeho klientky.

Certifikaci Ethnic Friendly zaměstnavatelů zaštítilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, akce se konala v rámci realizace projektu Vzájemně bez předsudků za finanční podpory Evropské unie.