Prvních pět let plat rovnoměrně roste, následně se čtyři roky drží na přibližně stejné hodnotě a pak klesá. U zaměstnanců, kteří maturitu nemají, průměrný plat roste i po více než deseti letech na jedné pozici. To je hlavní výsledek aktuální analýzy serveru Platy.cz.

Nepodcenit kariérní postup

„Je zřejmé, že změna pozice může být účinným nástrojem pro zachování růstu platu. S narůstajícím vzděláním plat roste; zároveň se výrazně zvyšuje důležitost kariérního postupu. Čím vyšší vzdělání člověk získá, tím větší propad jej čeká, pokud na jediné pozici prožije více než deset let,“ říká Zdeněk Němec, business analytik serveru Platy.cz a dodává:

„Při dlouhém setrvání na jedné pozici hrozí, že zaměstnavatel tento fakt vyhodnotí jako stagnaci a tomu přizpůsobí i plat.“

Nízké vzdělání znevýhodňuje

Průměrný plat zaměstnanců s postgraduálním vzděláním a příliš dlouhým setrváním na jedné pozici je o 22 % nižší než u stejně vzdělaných pracovníků, kteří na jedné pozici pracují kratší dobu. Přínos vyššího vzdělání k výši platu se tak téměř stírá.

U pracovníků bez maturity jejich průměrný plat s léty strávenými na jedné pozici stále roste. Nízké vzdělání ale není na pracovní trhu vhodnou strategií: ani nejvyšší průměrný plat zaměstnanců bez maturity nedosahuje výše průměrného nástupního platu těch zaměstnanců, kteří maturitu získali.

Ve státní sféře je to jinak

Největší pokles průměrných platů po deseti letech se projevuje v soukromé sféře bez ohledu na to, zda má firma tuzemského nebo zahraničního vlastníka. Ve státní sféře a družstvech platy i po deseti letech na jedné pozici rostou.