Kde bývá nejčastěji problém? Firmy kvůli špatné ekonomické situaci šetří a zanedbávají bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP).

Firmy šetří

„Přes zvýšený počet kontrol ze strany inspekce práce v praxi registrujeme u některých firem pokles vědomí odpovědnosti za stav BOZP, což má za důsledek zvýšení úrazovosti. Příčinou může být ekonomický tlak na firmy a jejich hledání úspor. BOZP, bohužel, bývá často první na ráně,“ upozornil Milan Pavelčík, vedoucí inspektor divize IVS ze společnosti Bureau Veritas, která se bezpečností práce zabývá.

Úrazů přibývá

Statistika Státního úřadu inspekce práce je překvapivá, protože z dlouhodobého hlediska existovala v posledních letech v počtu úrazů sestupná tendence. Zatímco v roce 2006 bylo evidováno 68 062 pracovních úrazů, o pět let později to již bylo jen 42 272 úrazů. V loňském roce se toto číslo snížilo o další dva tisíce na 40 205. Nicméně letošní údaje prozatím naznačují konec poklesu a opětovný nárůst zraněných při výkonu práce.

Zaměstnanci riskují

„Zkušenosti z naší praxe ukazují, že k úrazům často dochází kvůli lehkomyslnému přístupu zaměstnanců k rizikům jak v administrativě, tak ve výrobě. Například jsme šetřili destruktivní poranění ruky, kdy zaměstnanec svévolně odstranil ochranný kryt na lisu. Při následné kontrole za necelý měsíc náš inspektor zjistil, že nová obsluha tohoto lisu má opět odstraněný kryt a manipuluje rukou v nebezpečném prostoru stroje,“ dodal Pavelčík.

Smrtelných a závažných úrazů ubylo

Pozitivní zprávou je, že počet smrtelných úrazů se v období leden až květen proti loňskému roku nepatrně snížil a to ze 42 na 39. Stejně je tomu se závažnými úrazy, tedy těmi, kvůli nimž byl zaměstnanec hospitalizován více než pět dní. Jejich počet se proti loňsku snížil z 552 na 518. Naopak výrazný nárůst je patrný u úrazů vyžadující pracovní neschopnost delší než tři dny, a to z loňských 15 537 na letošních 17 723.

Příčinou úrazů je i nepořádek na pracovišti

Mnohdy si mohou za svá zranění zaměstnanci svoji nešikovností a to i v kanceláři. „Například jsme šetřili poranění obličeje administrativního pracovníka o hranu stolu, který upadl, protože na pracovišti zakopl o krabici, kterou si pár vteřin předtím sám položil do průchozí komunikace,“ uzavřel Pavelčík s tím, že ve výrobě dochází často k obdobným úrazům, protože zaměstnanci nejsou důsledně vedeni k udržování pořádku na pracovišti.