Cílem je zajistit operativnější propojení mezi uchazeči se specifickými dovednostmi a zaměstnavateli, kteří tyto dovednosti hledají. Jednotliví uchazeči o zaměstnání mohou rovněž získat poradenství ohledně odborného vzdělávání, učňovské přípravy, stáží a o dalších možnostech získání kvalifikace odpovídající požadavkům zaměstnavatelů.

V Evropě je milion sedm set tisíc volných míst

Z nejnovějšího vydání Evropského monitoru volných pracovních míst je totiž patrné, že přes rekordní nezaměstnanost, jež v Evropě panuje, zůstává 1,7 miliónu volných pracovních míst neobsazeno.

Konkrétním příkladem možného řešení je uplatňování systému záruk pro mladé lidi, který schválila Rada ministrů EU. V jeho rámci jsou členské státy vyzývány, aby zajistily mladým lidem nabídku zaměstnání, další vzdělávání, učňovskou přípravu nebo stáž do čtyř měsíců poté, co se stali nezaměstnanými nebo opustili školu.

Záruky pro mladé projedná summit v Berlíně

O posílení spolupráce budou veřejné služby zaměstnanosti jednat na summitu věnovaném nezaměstnanosti mladých, který se uskuteční 3. července v Berlíně. Měly by zde předložit konkrétní opatření pro uplatňování systému záruk pro mladé a diskutovat o otázkách vzájemné pomoci v dané oblasti.