Reforma probíhá v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2 (NZZ_2), který má za cíl vytvořit jednotná zadání pro závěrečné zkoušky žáků v oborech vzdělání s výučním listem. Odborníci z praxe nominovaní HK ČR budou garantovat podobu jednotných zadání pro 122 učebních oborů.

Pro každý obor jednotné zadání

Reformu závěrečných zkoušek připravuje MŠMT společně s NÚV a počítá s ní i připravovaná novela školského zákona.

Reforma je založena na tom, že pro každý učební obor vzniká jednotné zadání, které školy mohou využít při závěrečných zkouškách. Více než tři čtvrtiny škol s učebními obory této možnosti dobrovolně využívají. Sjednocení požadavků na obsah závěrečné zkoušky zvyšuje srovnatelnost výsledků vzdělávání v učebních oborech a má významný vliv na kvalitu přípravy žáků a jejich dobré uplatnění v praxi.

Sjednocování probíhá postupně

Na přípravě této reformy se podílí nemalou měrou právě HK ČR a jejích 65 odborníků z praxe.

„Nebude se jednat o revoluční změnu, HK ČR a NÚV již od roku 2007 pilotně ověřovaly jednotná zadání a každý rok se jejich počet zvyšoval. Školy tak měly čas seznámit se s podobou a průběhem zkoušek. V první etapě projektu se zapojilo téměř 80 % všech odborných škol, které vyučují učební obory. Celkem v roce 2012 skládalo novou závěrečnou zkoušku 24 990 žáků. Reakce jsou vesměs pozitivní,“ komentuje zavádění nové závěrečné zkoušky do praxe viceprezident HK ČR Zdeněk Somr.

Soulad s potřebami praxe

Projekt Nová závěrečná zkouška 2, na který přispívá Evropský sociální fond, realizuje od dubna 2012 do června 2014 NÚV. HK ČR podpisem smlouvy s NÚV garantuje soulad jednotných zadání s potřebami praxe v jednotlivých oborech.

„Právě tato garance je nezbytnou součástí reformy závěrečných zkoušek v oborech s výučním listem. Ministerstvo školství a NÚV chtějí zajistit, aby kvalita výstupů ve vzdělávání odpovídala požadavkům zaměstnavatelů a novým trendům i technologiím. Garance odborníků HK ČR účinně pomáhá tuto vazbu zajistit,“ říká ředitel NÚV Václav Hořejší.

Projekt umožní celoplošné zavedení jednotných zkoušek. Jeho důsledkem bude zkvalitnění, zlevnění a zefektivnění procesu realizace nové závěrečné zkoušky v dalších letech.