Ti teď kromě formálního vzdělání disponují také praktickými zkušenostmi z daného oboru a jsou seznámeni s firemním prostředím. Takové znalosti a zkušenosti jsou přitom v dnešní době pro zaměstnavatele stěžejní.

Absolventi stáže získají zkušenosti

„Z hlediska firem se jedná o důležitý faktor, který často znamená značné výdaje. Absolventi stáže jsou v tomto ohledu ve výhodě. Mají už jisté zkušenosti a nemusí se měsíce zaučovat,“ uvádí Radek Rinn, hlavní manažer projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí.

Upozorňuje také na fakt, že projekt nabízí stovky stáží po celé republice napříč různými obory, což umožňuje zapojení absolventům bez praxe, nezaměstnaným, lidem na rodičovské dovolené a zájemcům o další vzdělávání.

Výhodnost pro obě strany

Stáže jsou pro uchazeče i poskytovatele koncipovány tak, aby znamenaly přínos pro obě strany. Stážisté se učí, získávají praktické zkušenosti a navazují důležitý kontakt s realitou v oboru, kterému se věnovali během studia.

Naproti tomu firma má v roli poskytovatele stáže možnost stážistu si „vychovat“. Jejím hlavním úkolem je poskytnout mu praktické dovednosti, ale vítaným vedlejším přínosem projektu je situace, kdy se po skončení stáže v rámci projektu stážista s firmou dohodne na uzavření pracovního poměru.

Zájem je značný

Aktuální statistiky hovoří o velkém zájmu o vzdělávání formou stáží ve firmách, a to ze strany stážistů i poskytovatelů stáží. Dosud bylo zahájeno celkem 747 stáží u 338 poskytovatelů, z toho 33 stáží bylo již řádně ukončeno. „Samozřejmě nás takový ohlas těší. Chceme docílit ukotvení stáží v české legislativě jako uznávané formy vzdělávání,“ doplňuje Radek Rinn.

Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí je realizován Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací MPSV, v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Projekt běží od června 2012 do října 2014. Více informací naleznete na www.stazevefirmach.cz, kde je možné se do projektu registrovat.