Má nuda na lidské zdraví pozitivní či negativní vliv? Tuto otázku si kladla různá světová pracoviště. A přišla s nejednoznačnou odpovědí. Když je pracovní den zaplněn rutinou a monotónní činností, snadno člověka přepadá nuda a zamyšlenost.

Putování mysli

„Civění do volného prostoru v práci může mít pozitivní vliv na tvůrčí potenciál člověka, protože dává mysli příležitost putovat. Nuda je také velmi prospěšná u dětí, protože je podporuje ve využívání vlastní představivosti a k rozvoji smyslu identity, když musejí samy hledat zábavu,“ tvrdí profesorka Susan Greenfieldová z Velké Británie.

Krátkodobě prospívá, dlouhodobě škodí

Ovšem jako u všeho i u nudy platí, že má pozitivní vliv jen v mírném množství. Profesor Peter Toohey z University of Calgary tvrdí, že nuda může mít negativní vliv na zdraví člověka. Při dlouhodobém působení vede k depresím, bolestem hlavy a zvýšené náchylnosti k infekčním onemocněním.

„Nuda má na tělo stejně negativní vliv jako stres, zvyšuje hladinu stresových hormonů, které mají negativní vliv na zdraví člověka,“ dodává Toohey.

Vrtění je prý projevem nudy

Nuda může mít také pozitivní vliv na tělesnou váhu a konstituci, neboť nudící se lidé se více vrtí a pohybují. Podle výzkumů z Iowa State University se štíhlí lidé více vrtí následkem pocitů nudy.

Ovšem Harvardští vědci tvrdí, že pro hubnutí je lepší aktivní pohyb než vrtění vyvolané nudou. Naopak při dlouhodobém působení nudy člověk propadá depresím a jeho psychické zdraví se zhoršuje.

Nuda, působí-li dlouhodobě, má také negativní vliv na oběhovou soustavu. Chronicky znudění lidé umírají častěji na infarkt a mrtvici.