Z projektů je možné čerpat dotace prostřednictvím místních úřadů práce.

Podpora nových pracovních míst

„Podporujeme firmy a odvětví, jež mají do budoucna potenciál a ve kterých mohou vznikat perspektivní pracovní místa,“ vysvětluje Radana Leistnerová Kratochvílová z MPSV.

Firmy z oboru strojírenství, stavebnictví, odpadového hospodářství, subjekty poskytující terénní i ambulantní sociální služby a malé a střední podniky ze sféry nezávislého maloobchodu mohou z projektu čerpat peníze na vzdělávání svých zaměstnanců až do konce května roku 2013.

Projekty určené regionům

Další regionálně zaměřené projekty z výzvy s názvem Vzdělávejte se pro růst! – regiony směřují podporu přímo do 13 krajů. Ty si již samy rozhodují podle aktuální ekonomické situace, do kterých prorůstových odvětví podporu nasměrují. Dotace z tohoto programu bude možné čerpat do května 2014.

Projekt na pomoc nezaměstnaným

Třetí projekt Vzdělávejte se pro růst! – rekvalifikace pomáhá uchazečům a zájemcům o zaměstnání registrovaným na úřadu práce najít takový obor, ve kterém budou mít šanci získat perspektivní práci.

„Projekt pomáhá získat odborné dovednosti a nalézt pracovní uplatnění nezaměstnaným, kteří se svou současnou kvalifikací stěží hledají zaměstnání. Rekvalifikace z tohoto programu bude možné realizovat až do června 2014,“ uzavírá Jaroslav Maroušek z generálního ředitelství Úřadu práce ČR, zodpovědný za realizaci projektu.