Analýza porovnává situaci ve dvanácti státech EU – v Belgii, Česku, ve Francii, v Lucembursku, Maďarsku, Německu, Nizozemí, Polsku, Portugalsku, na Slovensku, ve Španělsku a ve Velké Británii.

Finanční ředitel ve Francii bere mezi 3,25 až 7,5 milióny korun. V Německu činí tentýž roční plat přibližně 3 až 5 miliónů korun. Podobně jako Německo jsou na tom v platech finančních ředitelů i dvě menší země, a to Belgie a Lucembursko.

Finanční ředitel v Belgii může brát od 2,63 až do 5,38 miliónu korun, zatímco zaměstnanec na stejné pozici v Lucembursku se dočká platu ve výši 3 až 6,25 miliónu korun.

Nejnižší platy mají podle Hays finanční ředitelé v Maďarsku, kde si v přepočtu vydělají mezi 1,13 až 1,63 miliónu Kč za rok.

Skupina Hays se sídlem v Londýně je přední světový poskytovatel služeb v oblasti specializovaného výběru zaměstnanců a lidských zdrojů. Společnost má asi 7800 zaměstnanců, kteří pracujících ve 245 kancelářích v 33 zemích.