Většina zemí nebo regionů v posledních 15 letech snížila věk pro povinnou výuku jazyků a některé ji nabízejí dokonce v rámci předškolního vzdělávání – německy mluvící komunita v Belgii umožňuje výuku cizích jazyků již dětem od 3 let.

Nejrozšířenější je angličtina

Zpráva nazvaná Klíčové údaje o výuce cizích jazyků ve školách v Evropě 2012 potvrzuje, že angličtina je nejvíce vyučovaným cizím jazykem takřka ve všech evropských zemích; s velkým odstupem za ní následují francouzština, španělština, němčina a ruština.

„Jazyková a kulturní rozmanitost jsou jednou z hlavních předností Evropské unie. Výuka jazyků usnadňuje komunikaci mezi lidmi a zeměmi a rovněž podporuje přeshraniční mobilitu a integraci migrantů. Těší mě, že dokonce i naši nejmladší občané mohou zažívat radost z objevování cizích jazyků,“ říká Androula Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Učitelům chybí zahraniční zkušenosti

Podle zmíněné zprávy se ve školním roce 2009/2010 na druhém stupni základních škol učilo dva a více cizích jazyků průměrně 60,8 % žáků, což ve srovnání se školním rokem 2004/2005 představuje nárůst o 14,1 %.

Zpráva rovněž obsahuje poměrně překvapivé zjištění, že jen malý počet zemí po svých začínajících učitelích jazyků požaduje, aby absolvovali studijní pobyt v zahraničí.

Pouze 53,8 % učitelů cizích jazyků, kteří se zúčastnili nedávno zveřejněného evropského průzkumu jazykových znalostí, uvedlo, že strávili více než měsíc studiem v zemi, v níž se hovoří jazykem, který vyučují.