„Naše studie dokazuje, že by si rodiče měli uvědomit, jak důležití jsou, a investovat čas do svých dětí, dělat s nimi úkoly, chodit na školní akce a dát dětem pocítit, že škola je v jejich životě také důležitá. V dosaženém vzdělání a výsledcích dítěte se to podepíše významně,“ tvrdí profesor Toby Parcel z North Carolina State University.

Pečliví rodiče volí kvalitnější školy

Kvalitní školy sice mají v průměru lepší výsledky žáků, je to ale tím, že jednak více spolupracují s rodiči, ale také tím, že do takových škol dávají své děti ti rodiče, kteří se výrazně zapojují do vzdělávání svých dětí. Přitom bez ohledu na kvalitu školy mají vzdělanější děti ti rodiče, kteří věnují svým dětem více času a zajímají se více o vzdělání svých potomků.

„Jinými slovy, ačkoli jsou škola i zájem rodiny obojí důležité, role rodiny je silnější, pokud jde o akademický úspěch dítěte,“ dodává profesor Parcel.