Nejvyšší koncentraci dlužníků lze podle soudního exekutora Tomáše Vrány nalézt v Moravskoslezském kraji.

„Od začátku působení, tedy od roku 2001, zde evidoval náš úřad více než 72 800 exekucí,“ říká Tomáš Vrána a doplňuje: „pro srovnání druhý největší počet exekucí jsme zaznamenali v Olomouckém kraji, kde bylo vykonáno takřka 44 300 exekucí.“

Věk dlužníků roste

V současnosti se projevuje také další nepříjemný trend, a to neustále se zvyšující věk dlužníků.

„Bohužel se objevuje čím dál vyšší počet seniorů, kteří se zadlužují kvůli svým ratolestem, případně se stávají jejich ručiteli. To pak jsou vymahatelé svědky velmi smutných příběhů,“ dodává Vrána a poznamenává: „Spousta lidí si bohužel neuvědomuje, že exekutor je pouze až tím posledním článkem řetězce při vymáhání pohledávek.“

Přibývá i notorických dlužníků

Rovněž se objevují čím dál častěji případy takzvaných notorických dlužníků, kteří si neustále půjčují, ačkoliv vědí, že nemají dostatek prostředků na umoření svých předešlých dluhů. Tím pádem se stává, že je na ně soudem nařízena více než desítka exekucí. Věřitel má ale bohužel malou pravděpodobnost, že se svých peněz v budoucnu domůže.