Samotný projekt přitom zcela odpovídá představám o výuce finanční gramotnosti 9 z 10 pedagogů. Učitelé na něm oceňují kvalitní učební materiály a vědomosti získané na školeních. Občanské sdružení AISIS ve spolupráci s odborníky z GE Money Bank, která je garantem projektu, zorganizovalo od jeho počátku již téměř 500 vzdělávacích dnů pro vyučující.

Rozumět penězům je důležité

„Učitelé, kteří předávají žákům znalosti ze světa financí v rámci projektu „Rozumíme penězům“, považují toto téma za natolik zásadní, že by jej zavedli povinně - naprostá většina dokonce již od prvního stupně,“ říká Martin Ježek, ředitel projektu.
„To, že mají pedagogové na věc stejný názor jako my, nás potěšilo. Výuku finanční gramotnosti na prvním stupni jsme v letošním roce již začali pilotně ověřovat,“ dodává Ježek.

Získané informace ocení i rodiče

Důležitým aspektem finančního vzdělávání dětí je také součinnost rodin školáků. Podle pedagogů výuku oceňují tři čtvrtiny rodičů, zejména co se týče přípravy dětí na praktický život, chápavějšího postoje k určitým rozhodnutím rodičů a získaných informací. Ty často využívají i rodiče samotní, například tabulku rozpočtu domácnosti.

Děti se učí hospodařit

Projekt „Rozumíme penězům“ připravuje školáky na reálné životní situace. Podle 13 % oslovených pedagogů si děti odnáší umění plánování rozpočtu a asi stejné množství učitelů tvrdí, že dětem do života pomůže orientace ve finančních pojmech.

Vyučování navíc děti baví. Vedou u nich témata jako dovolená nebo koupě auta. Učitelé považují za nejpřínosnější lekce z hospodaření domácnosti či zodpovědného zadlužování.

O projektu Rozumíme penězům

Projekt v současnosti probíhá v sedmi krajích: Středočeském, Plzeňském, Libereckém, Pardubickém, Královéhradeckém, v kraji Vysočina a v Praze. Celkem jde o 82 zapojených základních škol.

Realizátorem projektu je občanské sdružení AISIS, finančním expertem a jedním z tvůrců projektu je GE Money Bank. Cílovou skupinou jsou hlavně žáci ve věku 11 – 15 let a jejich učitelé.