Nové vedení v naší firmě rozhodlo, že účtárna se přesune z dosavadního sídla do jiného města. Já se však do nového místa pracoviště nedostanu, jelikož jsem z malé vesnice, kde veřejná doprava nejezdí tak, aby to vyhovovalo pracovní době, ani nemám řidičský průkaz. Zajímá mě proto, co se stane, když nepodepíšu novou pracovní smlouvu, kde bude i změna pracoviště. Budu mít nárok na odstupné v případě výpovědi?

Obsah pracovního poměru, tzn. i místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě, lze změnit pouze tehdy, dohodnou-li se na takové změně obě strany - tedy zaměstnavatel a zaměstnanec. Zaměstnavatel může zaměstnance dle svého uvážení přemísťovat pouze v místě výkonu práce mezi stranami sjednaném. Zkontrolujte si proto nejprve svoji pracovní smlouvu, zda do místa v ní uvedeného i nové pracoviště nespadá.

Pokud tomu tak nebude, není pro změnu místa výkonu práce třeba sjednávat novou pracovní smlouvu, jelikož pracovní poměr pokračuje i nadále. Postačí pouze uzavření písemného dodatku ke stávající pracovní smlouvě (dohody o změně pracovní smlouvy), ve kterém bude nové místo výkonu práce dohodnuto.

Pakliže s novým pracovištěm, jež vám zaměstnavatel navrhuje, z jakéhokoli důvodu nesouhlasíte a zaměstnavatel již rozhodl o přemístění, s největší pravděpodobností dojde k rozvázání vašeho pracovního poměru. Jinak by vám zaměstnavatel byl povinen po přemístění hradit náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, dokud by pro vás neměl práci odpovídající vaší pracovní smlouvě.

Výpověď daná zaměstnavatelem

Přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, např. účtárny, mimo místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě zaměstnance je jedním z tzv. organizačních důvodů. Z těchto důvodů může zaměstnavatel pracovní poměr se zaměstnancem jednostranně ukončit, a to písemnou výpovědí řádně doručenou zaměstnanci.

V případě výpovědi se uplatní minimálně dvouměsíční výpovědní doba. Začne běžet od prvního dne kalendářního měsíce poté, co vám bude výpověď zaměstnavatelem doručena. Podle toho, kdy k přemístění účtárny dojde, budete ve výpovědní době nadále vykonávat práci, nebo budete po celou její dobu či jen část na překážkách v práci s nárokem na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Spolu s poslední mzdou vám pak bude zaměstnavatel povinen vyplatit náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou (pokud vám nějaká zbývá a nenařídí vám její vyčerpání ve výpovědní době) a odstupné, jehož minimální výše závisí na délce vašeho pracovního poměru u zaměstnavatele:

Pracovní poměr trval: Výše odstupného činí:
 méně než 1 rok  1 x průměrný měsíční výdělek
 alespoň 1 rok a méně než 2 roky 2 x průměrný měsíční výdělek
 alespoň 2 roky  3 x průměrný měsíční výdělek

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Pokud se na tom se zaměstnavatelem za vzájemně přijatelných podmínek domluvíte, je možné rozvázat pracovní poměr také dohodou z důvodu přemístění části zaměstnavatele. Zaměstnavatel vám například za uzavření dohody může nabídnout zvýšenou finanční kompenzaci, protože je pro něj tento způsob ukončení pracovního poměru jednodušší a bezpečnější než výpověď.

Nebo naopak vy můžete mít zájem skončit pracovní poměr k dřívějšímu datu než by vám uplynula výpovědní doba, protože již budete například nastupovat do jiného zaměstnání.

V případě dohody žádná výpovědní doba neplatí, pracovní poměr skončí dnem, který strany v dohodě o rozvázání uvedou (nikdy však zpětně). Zaměstnavatelé však při rychlém ukončení pracovního poměru obvykle zaměstnancům za nevyužitou výpovědní dobu poskytují finanční kompenzaci.

I při skončení pracovního poměru dohodou by vám měl zaměstnavatel proplatit případnou nevyčerpanou dovolenou, a pokud důvodem uzavření dohody bude přemístění části zaměstnavatele, budete mít nárok na odstupné ve stejné výši jako v případě výpovědi (viz tabulka výše).

Shrnutí

Pokud se váš zaměstnavatel přemísťuje mimo místo výkonu práce sjednané ve vaší pracovní smlouvě a vy odmítnete podepsat dodatek ke stávající pracovní smlouvě, může vám jednostranně ukončit pracovní poměr výpovědí. V takovém případě, stejně jako kdybyste se na rozvázání pracovního poměru z důvodu přemístění se zaměstnavatelem dohodl, budete mít nárok na odstupné.

Odpovídaly  Romana Kaletová a Lucie Hořejší z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.