„Letos přijeli především studenti z FrancieŠpanělska. Co se týká zemí původu, měl by být šestadvacátý ročník Letní školy slovanských studií FF UP převážně evropský. Studovat zde ale budou i Brazilci, posluchači z Ázerbájdžánu, Indie či Japonska,“ uvedla tajemnice školy Gabriela Benešová.

Výuku češtiny doplní zábava a výlety

Kurzy Letní školy jsou určeny vysokoškolským učitelům, studentům českého jazyka a literatury, slavistům, překladatelům, novinářům, obchodníkům, ale i všem ostatním zájemcům o českých jazyk, literaturu a kulturu. Kromě češtiny jsou v nabídce také kurzy jiných slovanských jazyků, zejména ruštiny a polštiny.

Doprovodný program kurzu nabídne studentům filmový klub, divadelní workshop a cyklus českých i moravských lidových tanců. Zájemci se podívají do rožnovského muzea v přírodě, navštíví Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži a prožijí víkend v Praze.

Začátečníků je zhruba čtvrtina

Z celkového počtu účastníků školy je osmačtyřicet stipendistů MŠMT ČR, ostatní si výuku hradí sami. „Převládají mírně pokročilí zájemci, začátečníků je letos zhruba dvacet. Přesnější údaje o úrovni jejich znalosti češtiny však budeme mít až po vyhodnocení úvodních rozřazovacích testů,“ dodala Gabriela Benešová.

Letní školy slovanských studií pořádá pravidelně pět veřejných vysokých škol v ČR: Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Ústav jazykové a odborné přípravy v Poděbradech.