Cílem pracoviště je během tříletého projektu, který byl zahájen letos v červnu, zprofesionalizovat podporu výzkumníků při hledání konkrétního uplatnění výstupů vědecké činnosti.

Vědci neumějí „prodat“ své výzkumy

„První překážkou na cestě k využití vědeckých výsledků v praxi je často situace, kdy vědec ponořený do řešení problému či úkolu nevěnuje dostatečnou pozornost možnostem, jak využít svých výsledků v praxi. A právě uplatnění vědeckých výstupů a navázání užší spolupráce s podnikatelským sektorem je oblastí, ve které umí odborníci z centra vědcům výrazně pomoci,“ uvedla ředitelka CTT MU Eva Janouškovcová.

Prototypy pomohou prodeji

V rámci realizovaného projektu proto budou speciálně vyškolení pracovníci pomáhat s vyhledáváním možností aplikace výsledků konkrétních vědeckých týmů. Projekt počítá i s vytvořením podmínek pro to, aby některé výsledky mohly být převedeny do podoby např. funkčních vzorků nebo prototypů.

„Současně chceme umožnit vědcům získat konkrétní zkušenosti s transferem technologií na zahraničních pracovištích, která se této činností dlouhodobě věnují,“ doplnila Janouškovcová.

Chrání duševní vlastnictví

CTT MU vzniklo jako univerzitní pracoviště v lednu 2005. Mezi hlavní náplň jeho činnosti patří ochrana duševního vlastnictví například formou správy patentů a užitných vzorů. Současně se pracoviště věnuje také zprostředkovávání zakázek a vytěžování technologií.

Aktuálně spolupracuje s přibližně 50 týmy. Do konce května 2015 by se měl počet vědců, jimž centrum poskytuje své služby, zvýšit až na 200.
CTT MU spravuje 60 patentových přihlášek, udělených patentů nebo užitných vzorů, nejčastěji v oborech chemie, biologie a fyzika.