Osoby s horšími vyhlídkami na kariérní vzestup naopak trpí chorobami srdce častěji.

Kariérní růst je zdravý

Z analýzy pracovních poměrů 4 700 úředníků a jejich zdravotního stavu v průběhu patnácti let vyplývá, že riziko infarktu je o dvacet procent nižší u těch, kteří jsou pravidelně a bez problémů povyšováni. Jinak řečeno, osoby šplhající po kariérním žebříčku nejsnáze, jsou infarktem a chorobami srdce ohroženy o pětinu méně než ti, kteří mají kariérní růst nejtěžší a nejpomalejší.

„Naše studie dokazuje, že být úspěšný je pro srdce skutečně prospěšné,“ tvrdí profesor Michael Marmot z katedry epidemiologie na University College London, jenž na výzkumu spolupracoval s Michaelem Andersonem z University of California v Berkeley.