Kraj chce prostřednictvím programu tlačit na vládu, plánuje také spolupracovat s ministerstvem práce a sociálních věcí. Sám chce jako jeden z prvních konkrétních kroků zaměstnat 480 lidí ve svých příspěvkových organizacích s využitím dotací Evropského sociálního fondu.

Sedmnáct požadavků na vládu

Ústecký program zaměstnanosti 2020 například také definuje 17 konkrétních požadavků směrem k vládě a Poslanecké sněmovně. Jde například o zvýšení výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti, vytvoření motivace v podobě výrazně vyšší minimální mzdy v porovnání s výší dávek, nárůst podílu zaměstnanců pracujících na zkrácenou pracovní dobu, vymezení statutu sociálního podnikání, různá daňová zvýhodnění pro zaměstnavatele a nové investory, ale také o zamezení práce načerno.

Nesouhlasíme se snižováním finančních prostředků v programu aktivní politiky zaměstnanostiJana Vaňhová, ústecká hejtmanka

„Zásadně nesouhlasíme zejména se snižováním finančních prostředků v programu aktivní politiky zaměstnanosti – v letošním roce došlo v porovnání s rokem 2011 v Ústeckém kraji k dvoutřetinovému snížení,“ uvedla hejtmanka Jana Vaňhová (ČSSD).
V rámci příspěvkových organizací Ústeckého kraje by se podle hejtmanky mohlo podařit zaměstnat zhruba 480 lidí v průběhu příštího roku.

Už letos na podzim chce kraj podat projekt. Více než 70 míst by mělo vzniknout u 20 organizací z oblasti sociální a zdravotní, 85 škol a školských zařízení požaduje více než 380 míst a 10 organizací z oblasti kultury poptává přibližně 20 míst.

Mělo by se jednat o profese jako sociální a rehabilitační pracovník, údržbář, pečovatel, fyzioterapeut, asistent pedagoga, lektor a další. Ve většině se podle hejtmanství jedná o dlouhodobá pracovní místa, nikoli o sezónní práce.

Úspora přes 45 miliónů korun

Podle hejtmanky by stát podporou jednoho pracovního místa ušetřil na sociálních dávkách 12 tisíc korun ročně, při 480 místech je úspora přes 5,7 miliónu.
Při podobném vytvoření 3800 míst u příspěvkových organizací obcí by úspora činila dalších více než 45 miliónů korun. A nezaměstnanost by pak v kraji klesla o zhruba jedno procento.

Ačkoli ČSSD vládne kraji v koalici s ODS, někteří představitelé občanských demokratů považují vytváření nových pracovních míst v krajských organizacích za umělé, na úkor budoucího zadlužování daňových poplatníků a za nesprávnou cestu v řešení nezaměstnanosti.

„Navíc – 480 nových míst určitě nevyrovná ztrátu 17 tisíc produktivních pracovních míst u podnikatelů, o které kraj za poslední čtyři roky přišel,“ říká lídr krajské kandidátky ODS v Ústeckém kraji Vladislav Raška.

Průměrná nezaměstnanost v České republice na konci dubna činila 8,2 %, zatímco v Ústeckém kraji to bylo 13,2 %, nejvíce ze všech krajů v Česku.
Představitelé kraje věří, že snížení vysoké nezaměstnanosti přispěje i k řešení dalších problémů, jako je napětí v sociálně vyloučených lokalitách nebo vysoká kriminalita.