"Stejně jako ve vysokých manažerských pozicích, tak i v podnikání je výrazně méně žen než mužů. To souvisí s menší ochotou žen riskovat a případně si půjčovat peníze na nejistý byznys. Navíc ženy zpravidla musí skloubit kariéru s péčí o rodinu," uvedla analytička ČEKIA Petra Štěpánová.

Prostřednictvím společnosti s ručením omezeným podniká 306.000 Čechů a 174.000 cizinců. V březnu ČEKIA evidovala 342.993 aktivních společností s ručením omezeným, které obecně reprezentují malé a střední podnikání. Téměř 84 procent z nich je výhradně v rukou fyzických osob, 41 procent ovládá jedna fyzická osoba a 42 procent kontroluje více fyzických osob společně.

Podniká především střední generace

Podnikání v Česku je doménou střední generace. Více než čtvrtina z celkového počtu majitelů patří do věkové kategorie 40 až 49 let. Následují kategorie 30 až 39 let (22 procent) a 50 až 59 let (21,5 procenta). Majitelů českých společností s ručením omezeným po šedesátce je 14 procent, zatímco vlastníků do 30 let je jen šest procent. V horizontu posledních tří let, kdy ČEKIA tyto statistiky podrobně sleduje, podíl vlastníků do 30 let klesl o čtyři procentní body.

Mladí nejprve sbírají zkušenosti

"Velmi nízké zastoupení mladší generace mezi majiteli společností s ručením omezeným způsobují zejména široké možnosti studia a snadná realizace praxe v zahraničí," uvedla Štěpánová. Mladí lidé podle ní před zahájením podnikání často nejprve sbírají zkušenosti v zavedených firmách, navazují kontakty, a také shromažďují potřebný kapitál pro zahájení podnikání.