„Kritéria soutěže jsme nastavili velmi přísně – vždyť naším cílem je poukázat na skutečnou kvalitu ve vzdělávání dospělých a nastavit tak jasné měřítko pro ostatní lektory,“ uvedl. Zdeněk Palán, prezident AIVD ČR a expert na oblast dalšího vzdělávání.

Současně soutěž o nejlepší vzdělávací instituci

Stejně jako loni bude i letos komise požadovat jako součást přihlášky DVD s desetiminutovou videoukázkou lektorské práce a vzorek studijních materiálů používaných lektorem při výuce.

Letošní novinkou je vedle soutěže o nejlepšího lektora paralelní soutěž o nejlepší Vzdělávací instituci, jejímž cílem je upozornit na kvalitu vzdělávacích institucí a nastavit jim určité zrcadlo.

„Soutěž jsme připravovali déle než rok, nebylo vůbec snadné shodnout se na tom, která kritéria jsou pro kvalitu vzdělávacích institucí klíčová,“ doplnila Jana Brabcová, viceprezidentka AIVD ČR a místopředsedkyně pracovní skupiny pro kvalitu v dalším vzdělávání.

Uzávěrka obou soutěží je 30. září

Mezi základní kritéria hodnocení kvality bude patřit prozákaznická orientace, tvorba vlastních programů, přínos trhu dalšího vzdělávání, kvalita lektorů a jejich rozvoj, certifikace, metodika vzdělávání a samozřejmě také reference.

Přijímání přihlášek do obou soutěží bude probíhat až do 30. září 2012. Následně zasednou odborné komise, které představí výsledky svého hodnocení na konferenci AIVD ČR 21. listopadu 2012 v Praze. Bližší informace o soutěžích naleznete na webu www.aivd.cz/soutez.