Návrh se zaměřuje na stranu poptávky na trhu práce a ukazuje členským státům cestu, jak povzbudit podniky, aby nabíraly zaměstnance. Možnými způsoby jsou nižší zdanění práce či větší podpora pro nově vznikající podniky.

Za oblasti s největším potenciálem pro vznik nových pracovních míst Komise označuje zelenou ekonomiku, zdravotnické služby a informační a komunikační technologie.

Vznikne dvacet miliónů pracovních míst

„Pro řešení problému, který představuje neakceptovatelná míra nezaměstnanosti, potřebuje Evropa strategii vytváření pracovních míst. Pokud jde o podporu vzniku nových pracovních míst, EU nevyužívá svůj velký potenciál.

V odvětví zelené ekonomiky, ve zdravotnictví a v odvětvích nových technologií vznikne v příštích letech dohromady více než dvacet miliónů pracovních míst. Členské státy musí tyto příležitosti využít, musí zmobilizovat stávající zdroje a v úzké spolupráci se sociálními partnery stimulovat trh práce,“ prohlásil předseda Komise Jose Manuel Barroso.

Míra nezaměstnanosti v EU je neakceptovatelná

Když komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor představoval nový balíček opatření ve Štrasburku, uvedl:

„Nezaměstnanost v EU dosahuje v současné době dramatické úrovně a je neakceptovatelná. Vytváření nových pracovních míst se musí stát skutečnou evropskou prioritou. Máme-li dosáhnout obnovy růstu a vypořádat se s velkými strukturálními změnami, jako je přechod k zelené ekonomice, stárnutí populace a rozvoj nových technologií, je pro EU nezbytností dynamický a inkluzivní evropský trh práce.“