Nezaměstnaní budou nejprve zapojeni do rekvalifikačních kurzů a následně získají pracovní místa při údržbě městské zeleně. Podle starostky Šluknova Evy Džumanové (nez.) město už má projekt schválený a díky němu získá na dobu dvou let zaměstnání celkem 26 občanů ve věku nad 50 let.

Dobrá zpráva pro nezaměstnané

„Vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti v našem regionu je toto velmi pozitivní zpráva jak pro nás, tak především pro občany, kteří by zde měli minimální šanci získat zaměstnání,“ řekla o projektu starostka Džumanová.

Starostové Šluknovska měli v posledních měsících k práci agentury v oblasti určité výhrady. Nynější projekt je konkrétním pozitivním příkladem práce Agentury pro sociální začleňování ve Šluknově.

Nízká kvalifikace je překážkou zapojení

„Každý další podobný projekt může významně přispět k předcházení konfliktům, kterých jsme byli svědky v minulém roce,“ uvedla s odkazem na loňské protiromské demonstrace vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.

Podle Šimůnkové je nízká kvalifikace u řady lidí žijících ve vyloučených lokalitách překážkou k získání trvalého zaměstnání obzvlášť v místech, kde jsou pracovní příležitosti obecně malé.

Nedostatečné příjmy plodí kriminalitu

„Jejich nízké a nepravidelné příjmy jsou jednou z příčin drobné kriminality, ta zase příčinou následných konfliktů s majoritou,“ dodala Monika Šimůnková.

Ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček míní, že lidé, kteří často již téměř ztratili naději na to, že se jejich situace může v blízké době změnit, uvidí, že se jejich snaha a zapojení do dlouhodobějšího projektu mohou vyplatit. „Budou tak výborným příkladem pro ostatní obyvatele,“ uvedl.

Projekt uhradí Evropská unie

Projekt, který městu zajistí prostředky ve výši šesti miliónů korun, je hrazen z fondů Evropské unie. Podle lokální konzultantky agentury pro Šluknovsko Hany Volfové budou na Šluknovsku pomáhat s přípravou dalších podobných projektů; nyní jedná s dalšími dvěma zájemci.