Soudě podle statistiky využívání pracovního internetu v roce 2011, kterou zveřejnila technologická společnosti Truconne Xion, jsme nejpracovitější v úterý a nejpohodlnější v pátek.

„Z pěti pracovních dní je to právě pátek, kdy se na pracovních počítačích zaměstnanci nejméně věnují práci a řeší na internetu soukromé záležitosti,“ shrnuje závěry analýzy Martin Hnízdil, manažer Audit Pro ze společnosti Truconne Xion.

V pátek duchem na víkendu

Nejde o překvapivý výsledek, poslední pracovní den týdne je všeobecně považován za den relaxace, kdy se v některých firmách smí nosit neformální oděv a zaměstnanci už jsou po obědě často nejenom duchem nepřítomní.

Jestli by někdo měl bez ohledu na pověry považovat pátky v roce 2011 za dny nešťastné a černé, pak jsou to určitě zaměstnavatelé.Martin Hnízdil, manažer Audit Pro

„Jestli by někdo měl bez ohledu na pověry považovat pátky v roce 2011 za dny nešťastné a černé, pak jsou to určitě zaměstnavatelé. V souhrnu zaměstnanci pátek co pátek strávili na internetu 88 minut mimopracovními činnostmi,“ vypočítává Martin Hnízdil a dodává:

„Podobně rozptýleni bývají zaměstnanci ve středu, kdy rovněž zábava převažuje nad využitím internetu pro pracovní účely. Naopak největší pracovní nasazení se projevuje v úterý, dále pak v pondělí a ve čtvrtek“.

Odpovídá to analýzám personalistů

To, že v pátek produktivita práce opravdu klesá, potvrzují i odborníci na lidské zdroje. „Lidé jsou po týdnu unavení a těší se na víkend,“ říká Jiří Halbrštát, marketingový manažer personální agentury Manpower. Podle něj by manažeři měli tento fakt prostě vzít na vědomí a přizpůsobit tomu plánování pracovních aktivit.

„Například některé firmy nabízejí to, že si lidé mohou v týdnu nějaké hodiny napracovat a v pátek mohou odejít o trochu dříve,“ představuje vhodnou preventivní strategii Halbrštát.

Filip Brodan, generální ředitel společnosti Zaměstnanci.com, se domnívá, že vyšší procento času stráveného vyřizováním soukromých záležitostí během pátku je přirozeným jevem vzhledem k přípravě a plánování nastávajícího odpočinku během víkendu.

„Podle mého názoru toto vyšší páteční procento nesouvisí s tím, že by manažeři dělali někde chybu v motivaci zaměstnanců, protože i dobře motivovaný zaměstnanec bude trávit část pracovní doby vyřizováním soukromých záležitostí na internetu,“ tvrdí Brodan, který je konzultantem v oblasti rozvoje řízení jednotlivců i týmů.

Hodnota času zaměstnanců roste

Z dlouhodobějších statistik společnosti Truconne Xion je evidentní, že firmy jsou si pod tlakem stále ostřejšího konkurenčního boje vědomy hodnoty času zaměstnanců a kladou na jeho využívání větší důraz.

Firem, které by si mohly dovolit nevěnovat pozornost produktivitě svých lidí, je stále méně. „Tlaky zákazníků na snižování marží jsou obrovské a konkurenční prostředí stále tvrdší. Krize donutila firmy se takzvaně očistit, málokdo si dnes může dovolit živit zbytečně velké týmy nebo neproduktivní lidi,“ zdůrazňuje Jiří Halbrštát z agentury Manpower.

Pokud by však došlo na katastrofické scénáře a firmy by byly nuceny dále ořezávat své náklady, může dojít i na krácení pracovního týdne. Jde ostatně o jeden z instrumentů doporučovaných pro případ krize Národní ekonomickou radou vlády (NERV). V takovém případě by pátek byl žhavým kandidátem pro krácení pracovní doby.

„Firmy, které v roce 2009 místo propouštění snižovaly pracovní úvazky, rušily buď noční směny, nebo pátky,“ připomíná Jiří Halbrštát zkušenosti z roku nejhlubší hospodářské krize.