Iniciátor projektu Pavel Hulák, někdejší zakladatel ocenění Zaměstnavatel roku, věří, že Klub zaměstnavatelů bude více než jen platformou pro setkávání a výměnu zkušeností ředitelů HR předních tuzemských zaměstnavatelů.

Soustředit a využít zdroje

„Od začátku se nám daří přilákat pozornost především těch největších a nejkvalitnějších zaměstnavatelů, což je také naším cílem. Chceme soustředit informační i finanční zdroje a dát je k dispozici trhu práce, školství na všech stupních i dalším obecně prospěšným organizacím,“ vysvětluje cíle klubu Hulák.

Zvláštní pozornost při působení na trhu práce věnuje podle jeho slov Klub zaměstnavatelů osobám se zdravotním postižením nebo jinak sníženou možností uplatnění a obecnému posilování společenské odpovědnosti.

Dotáhnout dobré myšlenky

Libor Sehnal, předseda správní rady Klubu zaměstnavatelů a personální ředitel společnosti AGC Flat Glass Czech, o projektu říká:

„Kromě dalších cílů očekávám rozvíjení kontaktů s odbornými pracovišti ve státních orgánech, na vysokých školách a v odborných asociacích. Velmi vítané je také zajištění finančních prostředků na společné HR projekty, například z Evropských strukturálních fondů. V České republice existuje řada dobrých myšlenek, které mnohdy nejsou dotahovány do úrovně projektů. Klub zaměstnavatelů by mohl být tím, kdo myšlenky dokáže dovést až k jejich realizaci.“

Členy jsou elitní společnosti

Mezi prvními partnery a podporovateli Klubu zaměstnavatelů jsou AGC Flat Glass Czech, ArcelorMittal Ostrava, Česká pošta, Red Hat, Telefónica Czech Republic či T-Systems.

Generálním partnerem klubu je server Spráce.cz, jehož manažer David Svatoš ke spojení dodává:

„Vzhledem k tomu, že Klub zaměstnavatelů soustřeďuje elitní společnosti a jejich šéfy lidských zdrojů z celé České republiky, je spojení se značkou Spráce.cz pro nás zcela přirozené. Jedním z přínosů bude určitě propojení se stránkami www.klubzamestnavatelu.cz , což by mělo přinést nový atraktivní obsah pro uživatele Spráce.cz. Od spolupráce si slibujeme také lepší zpětnou vazbu na naše služby s možností projednávat jejich zepšování přímo se samotnými personálními řediteli.“