Pracovní pozice daňového specialisty / poradce je možné rozdělit dvěma způsoby. Poradce může působit ve společnosti, která poskytuje daňové služby svým klientům (společnosti „Big4“) nebo interně v rámci jedné korporace. Dále je možné rozdělit tuto oblast dle daňové specializace se zaměřením pouze na fyzické či právnické osoby, nebo přímo na některou z daní (například daň z přidané hodnoty).

Daňový poradce je zodpovědný za daňové poradenství v oblasti firemní, právní a DPH. Může spolupracovat i na mezinárodních projektech, v oblasti problematiky mezinárodního zdanění. Daňový poradce koordinuje regionální odvody daně z přidané hodnoty a je zodpovědný za korporátní daně z příjmů a vrácení DPH. K jeho dalším kompetencím patří poskytování poradenství v oboru mezinárodního plánování, fúzí a akvizicí z pohledu daňové perspektivy a projekty v oblasti due dillingence (právního auditu).

Mezi základní požadavky zaměstnavatelů na uchazeče o pozici daňového specialisty (poradce) patří především několik let praxe v mezinárodním prostředí a přímém kontaktu s daňovou soustavou, výborná znalost anglického jazyka a v neposlední řadě členství v Komoře daňových poradců České republiky, které je možné získat dvakrát ročně úspěšným složením zkoušek. Velmi častým požadavkem ze strany společností je i ukončené vysokoškolské vzdělání.

Tomáš Bergl, manažer Robert Half Finance & Accounting