V rámci průzkumu agentury Manpower byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku sedmi set padesáti zaměstnavatelů v ČR položena otázka:

„Očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí?“

Odpovědi českých zaměstnavatelů byly vesměs pesimistické. Pouhých pět procent z nich očekává v prvním čtvrtletí 2012 nárůst počtu pracovních sil, devět procent počítá s propouštěním a plných pětaosmdesát procent nepředpokládá žádné změny.


Zaměstnavatelé se snaží dále zefektivňovat svou produkci při stále menším počtu zaměstnanců.Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpower

Na základě těchto údajů vykazuje čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2012 hodnotu –4 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím je index o 5 procentních bodů nižší, i když v meziročním srovnání je předpověď relativně stabilní.

Optimismus vyprchal

„Vlna optimismu českých zaměstnavatelů, která v oblasti náboru nových zaměstnanců panovala v posledních 6 měsících, se pomalu změnila v opatrnost. Tento posun je přímým důsledkem negativních zpráv o ekonomice v eurozóně a hrozbě potenciální nové krize. Zaměstnavatelé po zkušenostech z minulých let reagují na stávající situaci flexibilněji a snaží se dále zefektivňovat svou produkci při stále menším počtu zaměstnanců,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpower Česká a Slovenská republika.

Porovnání podle odvětví

Zaměstnavatelé v devíti z deseti odvětví předpovídají pro první čtvrtletí 2012 slabý nábor pracovních sil. Největší pokles, o 18 procentních bodů, zaznamenalo odvětví Zpracovatelského průmyslu následované Ubytováním a stravováním, které se propadlo o 12 procentních bodů. Naopak přírůstek nových pracovníků očekává především odvětví Zemědělství, myslivosti, lesnictví a rybolovu, kde index strmě narostl o 24 procentních bodů.

Porovnání podle regionů

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech (Praha, Morava, Čechy) očekávají pro první čtvrtletí 2012 negativní prostředí pro nábor. Praha hlásí pokles o 10 procentních bodů, na Moravě se index snížil o 5 procentních bodů a v Čechách o 3 body.

Globální pohled

Pokud jde o situaci v ostatních jedenačtyřiceti zemích a oblastech světa, které se zúčastnily globálního průzkumu agentury Manpower, nejsilnější náborové plány hlásí pro první čtvrtletí zaměstnavatelé v Indii (+41 %), Brazílii (+33 %), na Tchaj-wanu (+23 %) a v Panamě (+24 %).

Nejpesimističtější jsou předpovědi v Řecku (–18 %), Maďarsku (–14 %) a Itálii (–8 %).
V porovnání s předchozím čtvrtletím se náborové aktivity snížily ve 30 zemích. Otázka evropských dluhů ovlivňuje náborové plány zaměstnavatelů po celém světě a má dopad i na čínské zaměstnavatele vzhledem k tomu, že Evropa představuje pro Čínu největší exportní trh.

Průzkum čtyřikrát do roka

Průzkum Manpower Index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí.