Proces výběru nebyl podle organizátorů soutěže jednoduchý. Vedle hodnocení metodiky vzdělávání dospělých, schopnosti sestavení vzdělávacího programu a práce s didaktickými pomůckami se posuzovaly i komunikační dovednosti a osobnostní předpoklady lektora.

Dalším materiálem pro hodnocení komise bylo DVD s desetiminutovou videoukázkou lektorské práce a vzorek studijních materiálů používaných lektorem při výuce.

Zlepší se kvalita lektorů

„Ať už posuzujeme kvalitu ve vzdělávání jakkoliv, koncovým hráčem je stejně v každém případě lektor. Vybrat z našich lektorů toho nejlepšího není jednoduché. Na prvním ročníku soutěže jsme si však ověřili, že touto cestou můžeme zlepšovat kvalitu lektorů,“ uvedl Zdeněk Palán, prezident AIVD ČR.

Vítězka soutěže, Jana Puhalová, se zaměřuje na osobnostní rozvoj, zejména mozkový trénink – tzv. brain jogging – a podle vlastního vyjádření vede účastníky kurzů k tomu, aby svůj život skutečně žili a ne jen přežívali.

Úroveň soutěžících byla vysoká

„Soutěž považuji za dobrý počin a bylo by velmi přínosné, aby se z ní stala tradice a prestižní záležitost. Byla jsem příjemně překvapena, že se komise soutěže shodla nejen na výherkyni, ale také na celkově vysoké úrovni přihlášených lektorů,“ prohlásila předsedkyně odborné komise Lenka Bláhová ze společnosti People Management Forum.