Šetření mezi více než šestnácti sty respondenty internetového pracovního portálu Jobs.cz znovu potvrdilo, jak důležitá je pro většinu zaměstnanců dobrá atmosféra na pracovišti.

Posilování týmové spolupráce nestačí

„Vedení většiny tuzemských firem si jasně uvědomuje, že dobré vztahy na pracovišti jsou zásadní jak z hlediska udržování loajality zaměstnanců, tak i jejich motivace k podávání lepších výkonů. Rychlý průzkum mezi stovkou personalistů ukázal, že bezmála tři čtvrtiny firem se věnují aktivitám ke zlepšení vztahů v kolektivu, obvykle formou posilování týmové práce či pravidelných setkání. Ani to však často nestačí,“ uvedl Tomáš Ervín Dombrovský, tiskový mluvčí společnosti LMC, která portál Jobs.cz provozuje.

Plných 59 % z 1640 účastníků zmíněného průzkumu uvedlo, že již někdy v průběhu kariéry změnili zaměstnání kvůli špatným vztahům s kolegy nebo nadřízenými. Pro 24 % lidí nebyly nevyhovující vztahy v kolektivu hlavním důvodem k odchodu z firmy, ovšem k rozhodnutí najít si novou práci přispěly. Pouze 17 % lidí nezažilo situaci, kdy by kvůli nedobrým vztahům na pracovišti museli změnit zaměstnání.

Chybí osobní kontakt s nadřízeným

Kromě teambuildingových programů firmy obvykle pořádají různá zaměstnanecká setkání nebo semináře. Pro zlepšování vztahů mezi lidmi v každodenním pracovním rytmu je však nutné udělat více.

"Manažeři se v mnoha případech jen málo věnují svým podřízeným osobně, nediskutují s nimi, neřeší konkrétní sporné situace. Právě taková pozornost však může být tím nejlepším klíčem k nastavení funkčních vztahů v týmu lidí, kteří spolu mají každodenně pracovat ku prospěchu firmy,“ zdůraznil Dombrovský.