Proč tomu tak přesně je, psychologové netuší, ovšem je dokázáno, že náklon doleva odhady velikosti značně ovlivňuje.

Věci nakloněné doleva vedou k podceňování velikosti, hodnoty, počtu i procent. Takže člověk naklánějící se doleva může být vnímán jako menší i méně hodnotný.

Experimentálním výzkumem bylo prokázáno, že obrazy, předměty a osoby stojící při sledování vlevo či se naklánějící na levou stranu pozorovatele jsou podhodnocovány právě v kategoriích velikost, počet a procentní podíl.

„Manipulací náklonu těla lze ovlivnit odhad člověka u velikosti, počtu a procent a lidé, kteří se fyzicky naklánějí doleva, většinou značně podceňují čísla,“ tvrdí britští vědci.

Při experimentu bylo prokázáno, že dobrovolníci uváděli menší čísla, pokud předmět či obraz předmětu byl nakloněn dopředu a doleva. Nejpřesnější byl odhad, pokud stál obraz či předmět zcela rovně. Zajímavé je, že náklon doprava žádný vliv na odhadování nemá, ani pozitivní, ani negativní.